– Vi kan få nok, rimelig kraft uten å ødelegge natur

– Vi kan fint produsere nok kraft i Norge uten å måtte ødelegge mer natur til vindkraft, eller bygge ut vernede vassdrag, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen om Rødts nye kraftplan.

LANSERER KRAFTPLAN: Rødt-leder Mare Sneve Martinussen og energi- og miljøpolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Sammen med energi- og miljøpolitisk talsperson i Rødt, Sofie Marhaug, legger hun mandag 7. august fram Rødts nye kraftplan, som viser hvordan vi kan sette en makspris på strøm i Norge, stanse uregulert krafteksport og nedbygging av natur, kutte utslipp og stanse sløsing.

– Når man hører debatten i dag, kan det høres ut som om vi ikke har strøm i Norge. Det stemmer ikke, vi produserer mye mer enn sammenlignbare land. Men det har medført mye nedbygging av natur. Det kan vi ikke bare fortsette med, når vi skal løse natur- og klimakrisen.

– Denne planen viser at vi kan få nok, rimelig kraft uten å ødelegge natur. Da må vi droppe strømsløsing, og prioritere det som faktisk kutter utslipp og omstiller Norge, sier Martinussen.

Vindkraft ikke løsningen

Rødt mener at løsningen verken er vindkraft på land eller til havs, eller å ødelegge flere vassdrag. De nye kraftplanen viser hvordan Norge likevel kan få rimeligere strøm enn vi har hatt de siste årene.

– Rødt presenterer et helhetlig alternativ til dagens energipolitikk som både setter hensyn til klima, folk og natur først, mener Marhaug.

– I dag ønsker flertallet på Stortinget, sammen med kraftbransjen, en energipolitikk som baserer seg på løsninger som enten raserer mye natur, eller har uante konsekvenser for andre næringer og er svært dyre. Vi har ikke utredet konsekvensene av havvind for fiskeri og natur, og det er uansett veldig dyrt og tar tid. Rødts løsning er bedre, fortsetter Marhaug.

Effektivisering og oppgradering

Kraftplanen viser hvordan store grep for energieffektivisering, oppgradering av vannkraft, varmepumper, utbygging av bergvarme og solkraft blant annet kan sikre nok energi. Rødt vil ta kontroll over krafteksporten fra vannmagasinene våre, og få politisk kontroll over strømmarkedet, slik at vi hindrer importerte strømpriser over kraftbørsen.

– Importerte priser over strømbørsen, hvor vi betaler en pris for norsk vannkraft som om vi importerte fossil energi fra kontinentet, kan ikke fortsette. Det forvalter ikke ressursene vi eier i fellesskap på en god måte. I tillegg blir det dyrere å kutte utslipp og ta vare på arbeidsplasser i industrien. Med Rødts kraftplan forblir vannkraften, som er rimelig å produsere, ryggraden i kraftsystemet. Samtidig som vi tar i bruk flere kraftkilder for å sikre nok strøm til å utfase fossil energi, sier Marhaug.

Rødt vil ta tilbake kontrollen over krafta, både nasjonalt og lokalt, gjennom å:

 • innføre makspris på strøm, fremfor importert pris fra strømbørsen (nasjonalt og lokalt).
 • prioritere bruken av kraftressursene våre, ikke sløse dem bort på kryptofabrikker, andre unødvendige datasentre og elektrifisering av sokkelen.
 • si nei til ny vindkraft som bygger ned natur og truer andre næringer.
 • begrense krafteksport når det er lite vann i magasinene.


For å sikre nok fornybar kraft til Norge innen 2030 vil Rødt blant annet:

 • spare inntil 15 TWh på å ikke elektrifisere resten av sokkelen.
 • spare 15 TWh på å energieffektivisere bygg.
 • spare 3 TWh strøm gjennom økt fjernvarmeproduksjon.
 • spare 8 TWh gjennom økt bruk av varmepumper, inkludert bergvarme, som alternativ oppvarming.
 • spare 3 TWh på energieffektivisering i industrien.
 • sikre 8 TWh fra solkraft gjennom støtteordninger, krav til nye bygg og statlige investeringer.
 • sikre 3 TWh fra biogass, til både strømproduksjon og annen energiproduksjon, gjennom statlige investeringer og støtteordninger.
 • sikre 4 TWh gjennom oppgradering av vannkraft.

Last ned planen som pdf:

Kraft til folk og foredling - Rødts kraftplan

Utgitt av Rødts stortingsgruppe august 2023