Vil du jobbe for Rødt på Stortinget?

Vi søker deg med engasjement for kampen mot Forskjells-Norge og med relevant erfaring/kompetanse innen viktige politiske områder for Rødt.

Vi søker nye politiske rådgivere i fast 100% stilling i sekretariatet for Rødts stortingsgruppe.

Vi søker deg som har erfaring eller kompetanse innenfor ulike politiske områder. særlig innen helse/omsorg, utdanning, oppvekst, kultur, likestilling/feminisme, kommunal-/distriktspolitikk eller bolig. Også andre områder kan være aktuelle. Erfaring med presse- og kommunikasjonsarbeid er også relevant.

Rådgiverne følger opp og saksbehandler saker i Stortingets fagkomiteer, bistår Rødts stortingsrepresentanter i sitt arbeid, samarbeider med Rødts partiorganisasjon, jobber med å få synliggjort Rødts politikk, har kontakt med journalister/media og andre organisasjoner/fagmiljøer, og jobber med andre oppgaver i stortingssekretariatet.

Du vil jobbe med et bredt spekter av saker, må kunne sette deg raskt inn i større sakskompleks og formidle disse videre skriftlig og muntlig, ta egne initiativer og løse oppgaver og problemer. Du må ha god formidlingsevne, og kunne jobbe presist, effektivt og godt både selvstendig og sammen med andre.

Vi kan tilby et hektisk og spennende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Arbeidssted er Stortinget. Lønn i henhold til tariffavtale mellom AAF og HK. Den som ansettes må kunne arbeide i samsvar med Rødts politiske grunnlag og program, og det er en fordel med god kjennskap til Rødts politikk og strategi.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 9. oktober 2023.

Send søknad og CV til fredrik.sand@stortinget.no

Spørsmål om stillingene?

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

HK-klubben

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no