Årsmøte i Rødt Trondheim

Medlemmer i Rødt Trondheim innkalles med dette til årsmøte i kommuneorganisasjonen lørdag 2. mars i Sommerveita 4, 7011 Trondheim (4. etasje) klokken 10:00 – 15:00. Møt opp i god tid - vi åpner dørene fra kl. 09:30 for registrering.

Koordineringsstyret foreslår følgende dagsorden for møtet:


Dagsordens pkt. 1 Åpning
Dagsordens pkt. 2 Konstituering
Dagsordens pkt. 3 Forretningsorden
Dagsordens pkt. 4 Politisk innledning
Dagsordens pkt. 5 Rødts bystyrearbeid
Dagsordens pkt. 6 Årsberetning
Dagsordens pkt. 7 Regnskap
Dagsordens pkt. 8 Vedtekter
Dagsordens pkt. 9 Handlingsplan
Dagsordens pkt. 10 Innkomne forslag
Dagsordens pkt. 11 Valg


I henhold til Rødts vedtekter § 2 pkt. 3 må en ha vært medlem i 3 uker og betalt kontingent det aktuelle året for å stemmerett på årsmøtet.


Det vil bli servert lunsj på møtet så gi beskjed til rodttrondheim@gmail.com senest torsdag 29. februar dersom du har allergier eller andre behov.

Sakspapirer til møtet finner du her:


Vel møtt!