Styringsdokumenter

Her finner du Rødts styringsdokumenter som legges til grunn for Rødt politisk og organisatorisk. Disse vedtas på Rødts landsmøte og revideres med jevne mellomrom.

Vedtekter

Vedtektene er Rødts «lover» og legger grunnlaget for hvordan vi er organisert.

Vedtekter

Sist revidert på landsmøtet 11. mai 2019

Prinsipprogram

Her kan du lese om Rødts grunnleggende ideologi og prinsipper. Våre prinsipper og politikk bygger på grunnverdiene likeverd, frihet, solidaritet og fellesskap.

Prinsipprogram - Bokmål

Vedtatt på landsmøtet i 2019

Prinsipprogram - Nynorsk

Vedtatt på landsmøtet i 2019

Arbeidsprogram

Her finner du Rødts politikk for inneværende Stortingsperiode. Dette dokumentet revideres av landsmøtet hvert 4. år.

Rødts arbeidsprogram - Bokmål

For perioden 2021 - 2025.

Rødts arbeidsprogram - Nynorsk

For perioden 2021 - 2025.

Strategi og handlingsplan

I Rødts strategi kan du lese mer om hvordan Rødt skal jobbe for å nå våre langsiktige mål. Denne vedtas for en lengre periode av gangen og konkretiseres i handlingsplan som behandles på hvert landsmøte.

Handlingsplan 2021 - 2023

Rødts handlingsplan for 2021 - 2023

Økonomiske retningslinjer

Rødts økonomiske retningslinjer handler om hvordan Rødts økonomi skal styres.