Strømpriskrisa: – Stortinget må samles

– I dag fikk vi mer handlingslammelse fra regjeringa enn handlekraft, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om møtet mellom olje- og energiministeren og de parlamentariske lederne.

Foto: Kelly Sikkema.

Mandag morgen møtte olje- og energiministeren de andre partigruppene på Stortinget for å drøfte tiltak. Rødt-lederen er ikke imponert over det som ble lagt fram. Mens vanlige folk og bedrifter går en kald vinter i møte, somler fortsatt regjeringa, mener han.

– Regjeringa vil ikke ta grep som påvirker folks regninger før om to måneder, og tiltak for energisparing får vi ikke før statsbudsjettet skal presenteres. Rødt krever at Stortinget avbryter ferien og møtes allerede i august, slik at vi kan fatte kraftfulle vedtak. Vi stoler ikke på at noe skjer av seg selv, sier Moxnes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

– At regjeringa ikke er villige til å diskutere makspris er et demokratisk problem. Stadig flere ser ut til å ønske seg dette. Rødt vil ha en makspris i kombinasjon med eksportkontroll på krafta. Vi kan ikke tømme magasinene i Norge mens prisen går i taket, da vi risikerer rasjonering til høsten. Vi må både få full kontroll på eksporten og på prissettingen, på det som er folkets eiendom, nemlig vannkrafta vår, sier Moxnes.