Støtte til pilotstreiken

Mandag ble det klart at SAS-pilotene etter langvarig mekling går til streik. – De streikende pilotene har Rødts fulle støtte, sier stortingsrepresentant for Rødt, Seher Aydar.

STORTINGSREPRESENTANT: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen.

Under pandemien ble flere piloter i SAS oppsagt. Pilotene har egentlig rett til å bli gjeninnsatt, men SAS valgte etter pandemien å heller oppbemanne datterselskaper enn å gi pilotene i moderselskapet tilbake jobben sin. I praksis må da de oppsagte pilotene søke sine gamle jobber på nytt. Dette er noe av kjernen i konflikten.

– Kravet er legitimt og prinsipielt. Det er i strid med et anstendig arbeidsliv at fortrinnsretten plutselig ikke gjelder fordi SAS foretar en finte og oppretter underselskap i det samme konsernet, sier Aydar.

– Streik er omtrent det eneste lovlige maktmiddelet fagforeninga kan bruke mot arbeidsgiver. Da har man ikke mange andre valg når det ikke blir enighet på andre vis. Det er ikke pilotene, men ledelsen i SAS som er ansvarlige for at flyene står på bakken.