Stø kurs mot klimakrise, ikke for omstilling

– Statsbudsjettet legger opp til full gass for oljeindustrien samtidig som bremsene settes på for fastlandsindustrien. Midlene til naturvern står på stedet hvil. Forslaget til statsbudsjett tar oss et skritt videre mot uopprettelige ødeleggelser av klima og natur, sier Bjørnar Moxnes.

BUDSJETTAPER: Miljøvennlig industri. Foto: Simen G. Fangel/CC.

Budsjettet legger opp til et mer oljeavhengig Norge. Hvis vi skal lykkes med å halvere Norges klimagassutslipp fram mot 2030 så krever det målrettet innsats i alle sektorer. Ikke minst må vi begynne å bygge opp framtidas arbeidsplasser, slik at omstillingen ikke blir en omstilling til arbeidsledighet. En slik omstilling finnes det ikke spor av i budsjettet, påpeker Moxnes.

Moxnes mener midlene fra CO2-avgiften bør heller øremerkes miljøtiltak i sektorene. Han vil at pengene fra CO2-avgiften i petroleumsindustrien bør gå til å bygge opp nye arbeidsplasser i miljøvennlig industri.

Et minimumskrav må være at midlene går til å legge om til miljøvennlig drift og produksjon. Pengene som sendes i retur til oljebransjen bør snarere øremerkes nye arbeidsplasser i industrien, så vi hindrer arbeidsledighet når oljesektoren trapper ned.

Samtidig med budsjettet presenterte regjeringa sin lavutslippsstrategi frem mot 2050. Der nevner de rettferdig omstilling, men byr på få konkrete tiltak. Moxnes frykter at resultatet blir massearbeidsledighet.

Regjeringas vage målsettinger mangler troverdighet. Årets budsjett øker forventede klimagassutslipp neste år med 200 000 tonn sammenlignet med det de lovte i fjor. Både i budsjettet og i strategien mangler tiltakene som kan skape nye arbeidsplasser i grønne næringer og samtidig trappe ned olje- og gassindustrien. Dette er et svik mot lokalsamfunnene som er avhengig av petroleumsindustrien i dag. Rødt etterlyser tiltak som sikrer at det ikke blir omstilling til arbeidsledighet.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Moxnes viser også til at Norge har forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk mangfold i 2020.

Dette merkes ikke i budsjettet. Tvert i mot kutter de 30 % i midlene til restaurering av myr og våtmark, og setter bare av småpenger til vern av skogen. De fleste bevilgningene til naturvern står på stedet vil og økes ikke en gang i tråd med prisveksten. Konsekvensen er at vi fortsetter å utrydde arter og ødelegge økosystemene.

Det er dyrt å ikke ta vare på livsgrunnlaget vårt. Bare med klimaendringene vi ser i dag øker omfanget av ras og flom. Ingen vet hvordan vi skal produsere mat uten pollinerende insekter. Men regjeringa forstår ikke alvoret i miljøkrisene eller så bryr de seg ikke. Dette er ikke et budsjett for en rettferdig, miljøvennlig omstilling, avslutter Moxnes.

Les også: Alt om statsbudsjettet