Hvorfor er Samfunnshuset lyst opp i blått i dag?

Fordi 12.mai er ikke bare sykepleiernes dag, det er også den internasjonale ME-dagen. Det er ikke tilfeldig at begge disse dagene blir markert på Florence Nightingales fødselsdag.

Mindre kjent enn Nightingales innsats for den moderne sykepleie er hennes liv med sengehvile, brystsmerter, hodepine, muskelutmattelse, ryggsmerter og kognitiv svikt. Etter en bakterieinfeksjon hun fikk under Krim-krigen ble Nightingale nemlig aldri frisk igjen. (ME-pedia) ME - Myalgisk Encefalomyelitt/Encefalopati - var ikke definert i hennes tid, selv om sykdommen er beskrevet langt tilbake.

Først i 1956 tok man i bruk denne benevnelsen. I 1969 ble ME klassifisert av WHO som en nevrologisk sykdom. 80% av sykdomsutbruddene oppstår etter infeksjon - som hos Nightingale. Studier anslår at 0,2-0,4% av befolkningen har ME. I Norge tilsier det 10 000 - 20 000 mennesker. I Steinkjer kommune tilsier det et sted mellom 48 og 97 personer. ME kan ramme hvem som helst og alle aldre, kjønn og etnisiteter er representert. Men - 70-80% av de som rammes er kvinner. Og det forklarer kanskje noe av hvorfor denne sykdommen fortsatt er mistrodd, omdiskutert og underfinansiert på forskningssiden.

Selv etter Institutes of Medicine (nå Academies of Science) i 2015 gjennomgikk 9000 forskningsartikler på ME og slo fast at "ME er en alvorlig, kronisk, kompleks, systemisk sykdom med stor funksjonsnedsettelse" (ME-foreningen) blir pasienter her i Norge henvist til alternativ-bransjen for "hjelp", pålagt behandlingsformer uten dokumentert virkning som ofte fører til forverring og gang på gang utsatt for en offentlig debatt som ikke eier sammenligning om vi ikke skal gå tilbake til 80-tallets hets av HIV-pasienter.

ME-pasienter, deres pårørende og støttespillere verden over bruker denne dagen, og tiden rundt, til å sette fokus på kunnskap rundt sykdommen, behovet for forskning og ikke minst ønsket om å få bli frisk igjen.

For oss i Rødt er kampen mot Forskjells-Norge den aller viktigste. Og da faller det seg naturlig for oss å støtte oppunder krav og ønsker om et kunnskapsbasert helsevesen som gir likeverdig behandling uansett hvor du bor, hvem du er, hvilket kjønn eller hvilken diagnose du har.

Blått er altså offisielt fargen som er valgt for å synliggjøre denne pasientgruppen som ofte betegnes som "de bortgjemte", "usynlige" og "millions missing" og derfor ba vi i Rødt om å få lyst opp Samfunnshuset i blått 12.mai.

Les mer i Steinkjer-Avisa her: https://www.steinkjer-avisa.no/rodt-farger-samfunnshuset-blatt-for-me/s/5-117-83545