Program


Valgprogram for Rødt Sola 2019 - 2023

For felleskap på Sola

Forskjellene mellom rik og fattig øker på Sola, og etter alt for lang tid med blått styre i Sola er det på tide med et skifte. Rødt ønsker å sette fokus på felleskap, velferd og en bærekraftig utvikling. Vi vil øke fokuset på barn og omsorg og vi vil stoppe velferdsprofitører fra å berike seg på felleskapets midler.

Velferd for alle

Vi vil:

 • Styrke tilbudet og kvaliteten på de offentlige kommunale tjenestene.
 • Fjerne foreldrebetaling på SFO.
 • Stoppe bruken av deltidsstillinger med veldig lav stillingsprosent i helsesektoren.
 • Subsidiere fritidstilbud som håndball og fotball for lavinntektsfamilier.
 • Øke svømmetilbudene til skoleelever i kommunen.
 • Opprette en prøveordning med leksefri skole.
 • Ha varm mat til elevene på barneskole.
 • Bosette det antall flyktninger i Sola som IMDi ber om.
 • Utarbeide en dyrevelferdsplan.

Miljø, bærekraft og arbeidsliv

Vi vil:

 • Gjøre Sola til en prøvekommune for sekstimersdagen.
 • Verne Kvithei området.
 • Gratis kollektivtransport og flere busser til Sørabygda.
 • Ha skinnebasert transport fra flyplassen via Ullandhaug til Jærbanen.
 • Øke lønn i helse- og utdanningssektorene.
 • Mer fast ansettelse og tilbud om 100% stilling til alle.
 • Ha flere lærlinger i kommunal virksomhet.
 • Avslutte avtalen med Greater Stavanger.
 • Ha større områder hvor vi lar naturen vokse fritt.

Mer demokrati

Vi vil:

 • Senke millionlønningene til folkevalgte i kommunen.
 • Avslutte og snu privatisering av barnehager og andre viktige næringer.
 • Gjøre alt vi kan mot kirkebyggingen.
 • Innføre mer direkte demokrati med deltakelse fra innbyggerne i plan­prosesser, budsjettering og andre viktig beslutninger.
 • Sørge for at virksomheter de borgerlige har privatisert, ­rekommunaliseres etterhvert som kontraktene utløper.
 • Oppheve tiggerforbudet.
 • At Sola kommune ikke skal slås sammen med andre kommuner.