Sender regninga til dem som har tjent på krisa

Alle med inntekt under 800 000 kroner - 8 av 10 nordmenn - får lavere skatt i Rødts alternative statsbudsjett. Regninga sender partiet til dem som har tjent på krisa – selskap med store overskudd og banker som har økt rentene mer enn nødvendig.

RØDT-LEDER: Marie Sneve Martinussen

– Halvparten av befolkningen har ikke økonomisk trygghet fordi folks inntekter ikke holder tritt med prisene. Vi vil ta tilbake kontrollen, og Rødt lanserer en forskjellskrisepakke som øker inntektene og kutter regningsbunken for vanlige folk, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Regjeringas forslag til statsbudsjett er blottet for nye tiltak for folk med dårlig råd og som tar kontroll over de økte prisene. Rødt foreslår i dag en rettferdig vei ut av forskjellskrisa, og vårt budsjettforslag viser hvordan man helt konkret kan gi vanlige folk mer av både penger, trygghet og framtidshåp.

– Noen tjener på de økte prisene, og det er til dem Rødt vil sende regninga. Selskap med store overskudd og banker som øker rentene mer enn nødvendig, skal få økt skatt. Alle med inntekt under 800 000 kroner - 8 av 10 - får lavere skatt med vårt opplegg.

– Vi kutter egenandelstaket på helsetjenester med over 1 000 kroner, billettprisene på buss og bane med 25 prosent og foreslår gratis skolemat til alle barn i grunnskolen. I tillegg setter vi av betydelig midler for å fase inn gratis tannhelsetjenester i Norge. Dette er tiltak som både vil merkes på lommeboka og tette hullene i velferdsstaten.

– De laveste ytelsene i velferdsstaten er for dårlige til at folk kan leve et verdig liv. Grunnplanken i vårt velferdssystem må være at du ikke skal bli fattig bare fordi du blir syk, gammel eller mister jobben. Derfor foreslår vi å øke minsteytelsene med 12 000 kroner fra 1. januar.

Les mer i Rødts alternative statsbudsjett:

En rettferdig vei ut av forskjellskrisa

Rødts alternative statsbudsjett for 2024