Program


20 tiltak for et bedre Sagene

 1. Rødt vil fjerne «gjengs leie» (markedspris) og overskudd fra kommunale ­boliger. Bydel Sagene har ca 2300 kommunale boliger, og her må leie­prisene ned og vedlikeholdet opp.
 2. Rødt er grønt og rettferdig. Hensynet til både miljø og mennesker skal styre utviklingen av byen. Vi forsvarer Akerselva miljøpark og byggegrense på 20 meter på hver side av elva skal respekteres. Byggehøyden langs elva må ned.
 3. Rødt vil at alle barn og unge i Bydel Sagene skal ha gode og gratis fritids­tilbud og fritidsklubber. Ungdomsstyrte aktiviteter skal prioriteres. Ute­kontakter må gjeninnføres i bydelen.
 4. Rødt vil ha en ordning med «ung hjelper eldre». Eldre får en besøksvenn og hjelp til praktiske oppgaver. Ungdom får en betalt jobb, eldre får hjelp og kanskje vennskap oppstår.
 5. Rødt forsvarer bomiljøet i Bydel Sagene, og vil at serveringssteder skal stenge seinest kl. 01.00 i boligstrøk. Folkeaksjonen i Ringnes Park og rundt Soria Moria har ført til bedre bomiljø og at hensynet til profitt må vike.
 6. Rødt vil ha flere og større grøntområder. «Fernanda Nissens Park» (Sandaker­veien 113-119) må realiseres. Dagens friarealer og grønne lunger må oppgraderes. Det må på plass flere fellesgriller, drikkevannfontener og permanente toalettløsninger i Torshovdalen, Bjølsenparken, Myraløkka og Torshovparken.
 7. Rødt vil at Bydel Sagene skal være en raus, solidarisk og inkluderende bydel, og støtter frivillige aktiviteter som for eksempel «Fellesskap og Respekt» sin årlige antirasistiske festival, leksehjelp, svømmeopplæring, morsmålsopplæring og flere aktiviteter for voksne med minoritetsbakgrunn (datakurs, kvinnetrening, helseveiledning).
 8. Rødt vil at Bydel Sagene skal sette inn vikarer fra første dag ved fravær i barnehagene.
 9. Rødt vil prioritere kollektivtilbud, sykkel og gange framfor biltrafikk i bydelen. Og bedre og grønnere transporttilbud for varetransport, eldre og ­handikappede. Fartsgrensen må ned til 30 km/t. Rødt Sagene vil ha trikk langs Ring 2 mellom Majorstua og Carl Berner, og støtter bygging av nytt trafikknutepunkt for bydelen på Arkitekt Rivertz’ plass.
 10. Rødt vil ha gratis varm mat på alle skolene. Rødt vil jobbe for et forsøk med leksefri skole i bydelen. Bydelen må få tilgjengelig kommunalt bad med svømmeopplæring og gjenåpne Sagene Folkebad.
 11. Rødt vil ha en vaktmesterordning for kommunale boliger på lik linje med de kommunale vaktmesterne på skolene i Oslo. Dette skal organiseres i samarbeid med beboerne og nærmiljøet. Rødt vil oppgradere ute­områdene ved kommunale boliger og ansette flere bomiljøarbeidere.
 12. Rødt vil at Bydel Sagene også får videregående skole, og at den skal bygges på Torshovtoppen.
 13. Rødt vil ha 6-timers normalarbeidsdag i bydelens omsorgstjenester.
 14. Rødt vil ha boikott av israelske varer og tjenester, og vennskapsavtale med palestinsk Jerusalem.
 15. Rødt vil gjenåpne bekkeløpet i Torshovdalen og etablere dam i søndre del.
 16. Rødt vil flytte drosjeholdeplassen fra Arne Gjestis plass, og gjøre ­området mellom Sagene samfunnshus og Gråbeinsletta bilfritt.
 17. Rødt vil bevare og bygge ut Ullevål sykehus. Og støtter rask utbygging av Aker sykehus.
 18. Rødt har avsatt 3 milliarder til tannhelse i sitt alternative budsjett for 2019. Det betyr bl.a. gratis tannhelse for alle opp til fylte 25 år, og tannhelse inn i egenandelsordningen.
 19. Rødt vil jobbe for at det legges til rette for mer gjenbruk, ombruk og kilde­sortering. Det må settes opp flere mini-gjenbruksstasjoner i Bydel Sagene.
 20. Rødt vil støtte en fortsatt utvikling av kulturbydelen Sagene. Vi vil ­styrke biblioteket som et aktivt kultursenter og vil støtte utviklingen av ­Deichman Torshov på Sandaker Senter.