Rødts nye stortingssekretariat

Rødt etablerer stortingssekretariat med 8 stillinger fordelt på 7 årsverk. Her kan du lese mer om de som skal jobbe for Rødt på Stortinget i tiden som kommer.

Foto: Joanne Sørheim/Rød Ungdom.

Fredrik V. Sand

Født: 1988

Stilling: Sekretariatsleder 100 %

Bakgrunn: Fredrik har vært aktiv i Rødt og tidligere Rød Ungdom i 15 år. Han har blant annet vært sentralstyremedlem, kontorsekretær, leder av analyseutvalget og medlem av strategikomiteen i Rødt. De siste årene har han jobbet som markedssjef i Klassekampen. I 2017 ga han ut boka Den danske suksessen Enhedslisten.

Foto: Ole Grødem.

Anna Blix

Født: 1985

Stilling: Politisk rådgiver 100 %

Bakgrunn: Anna har en mastergrad i biologi. Hun har vært rådgiver i Sabima (miljøorganisasjon) siden 2013, der hun blant annet har hatt ansvaret for arbeidet opp mot statsbudsjettet og har jobbet mye opp mot Stortinget. Hun skriver om miljøspørsmål i Klassekampen-spalta Naturligvis, har tidligere vært redaktør i RadiOrakel, jobbet for Rødt Oslos bystyregruppe og vært organisasjonssekretær i Rød Ungdom.

Foto: Einar Aslaksen.

Seher Aydar

Født: 1989

Stilling: Politisk rådgiver og 1. vara 100 %

Bakgrunn: Seher var 2. kandidat for Rødt Oslo i stortingsvalget både i 2017 og 2013. Hun har tidligere vært leder og generalsekretær i Rød Ungdom, daglig leder i Agenda X (Antirasistisk Senters ungdomsavdeling), forskningsassistent på Fafo og kontormedarbeider i Heismontørenes fagforening. Hun har hatt sentrale verv i Kvinnefronten og Solidaritet med Kurdistan og har sittet i bydelsutvalget i Bjerke bydel for Rødt. Hun har siden oktober 2017 vært fungerende sekretariatsleder for Rødt på Stortinget.

Foto: PRIO.

Eirik Vold

Født: 1978

Stilling: Politisk rådgiver 100 %

Bakgrunn: Eirik har hovedfag i samfunnsgeografi og har jobbet som frilansjournalist siden 2002, blant annet i Klassekampen, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Morgenbladet, Aftenposten, Nationen og en rekke utenlandske aviser. Han har hatt forskningsoppdrag på oppdrag av Utenriksdepartementet. I tillegg har han gitt ut bøkene Hugo Chávez. Revansjen og Ecuador en la Mira. Felt han har jobbet med er utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, oljepolitikk, innsyn, overvåking og Wikileaks-dokumentene.

Foto: Privat.

Julia Maliszewska

Født: 1983

Stilling: Politisk rådgiver 50 %, pressesekretær 50 %

Bakgrunn: Julia har jobbet 11 år i fagbevegelsen som ombud i Fellesforbundets avd. 603, Oslo Bygningsarbeiderforening. Her har hun blant annet jobbet mot sosial dumping, særlig overfor bemanningsbyråer, og med å organisere arbeidsinnvandrere, Hun har også tatt arbeidsrett og er vant til å jobbe med lovverk. I 2010/2011 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte Inkluderingsutvalget, der hun hadde særlig ansvar for arbeid og sysselsetting. Utvalget leverte en NOU med forslag til bedre inkludering av innvandrere i Norge. Hun har også vært fast spaltist i Klassekampen, der hun har skrevet om sosial dumping, fagbevegelsen og arbeidsliv.

Foto: Christopher Olssøn/Manifest.

Lars Gunnesdal

Født: 1984

Stilling: Finanspolitisk rådgiver 60 %, gruppesekretær 40 %.

Bakgrunn: Lars har en mastergrad i samfunnsøkonomi og har siden 2010 jobbet som utreder i Manifest Analyse. Han har skrevet en rekke rapporter og notater om temaer som hvitsnippkriminalitet, handels- og investeringsavtaler (TISA), ulikhet, finanskrise, velferd i kommunesektoren, med mer. Han har i høst vært midlertidig engasjert av Rødt på Stortinget for å bistå med statsbudsjett-arbeidet.

Foto: André Løyning.

Marie Sneve Martinussen

Født: 1985

Stilling: Politisk rådgiver, 50 %

Bakgrunn: Marie er nestleder i Rødt, har en mastergrad i samfunnsøkonomi, og har siden 2013 jobbet som rådgiver i Miljødirektoratet. Hun har også hatt en prosjektstilling på makroøkonomisk forskningsavdeling på SSB og vært medforfatter på en rapport om virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger. Hun har ledet Rødts arbeid med statsbudsjettet i 2017.

Foto: Christopher Neumann Ruud.

Iver Aastebøl

Født: 1987

Stilling: Pressesekretær, 50 %

Bakgrunn: Iver har lang fartstid i Rødt og Rød Ungdom. Han har jobbet som pressesekretær i Rødt siden 2013. Han har en bachelorgrad i kommunikasjon, og har tidligere vært leder i Rød Ungdom.