Rødt støtter lærerstreiken

Lærerne i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag har streiket siden før sommerferien, og nå trappes streiken opp kraftig til skolestart. – Vi i Rødt gir vår fulle støtte til dere som streiker for blant annet bedre lønn i undervisningssektoren, sier faglig leder i Rødt, Markus Hansen.

Foto: Brage Aronsen.

Lærerne i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Lektorlag har streiket siden før sommerferien, og nå trappes streiken opp kraftig til skolestart.

Mandag i neste uke trappes streiken og rundt 1.300 nye lærere vil tas ut i streik. Til sammen 14 kommuner og ti fylkeskommuner blir berørt.

– Vi i Rødt gir vår fulle støtte til dere som streiker for blant annet bedre lønn i undervisningssektoren. Kampen handler også om å ta vare på undervisningskvaliteten i fellesskolen vår og å beholde og rekruttere lærere, sier Markus Hansen, faglig leder i Rødt.

FAGLIG LEDER I RØDT: Markus Hansen. Foto: Ihne Pedersen.

– Lærere som står på hver dag, morgen til kveld, for å undervise elevene våre fortjener en skikkelig lønn - og de bør definitivt ikke være lønnstaper år etter år!

– I en tid hvor matvarepriser, strømpriser og bensinpriser og den generelle prisveksten i samfunnet stiger er det viktig at arbeidstakernes lønninger ikke havner for langt bak, og da er streik et legitimt middel å benytte.

– Stå på videre og hold ut et sekund lengre enn arbeidsgiverne. Dere har vår støtte! sier Hansen.