Rødt støtter kulturarbeidernes kamp for rettferdig pensjon

Totalt 220 ansatte innen opera, teater og orkester i Oslo, Bergen og Stavanger tas ut i streik. Kravet fra arbeidstakerne var å få på plass en permanent pensjonsordning som er kollektiv, livsvarig og like god for kvinner som menn.

I STREIK: 220 ansatte innen opera, teater og orkester streiker for rettferdig pensjon. Foto: Kilyan Sockalingum/Unsplash.

For å sikre økonomien og bærekraften til kulturinstitusjonene gikk de ansatte i 2016 med på en midlertidig pensjonsordning (innskuddspensjon), som var dårligere enn den ordningen de da hadde. Nå ønsker de tre fagforeningene Creo, NTL og Fagforbundet, som representerer arbeidstakerne, en såkalt hybridpensjon – en mellomting mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon.

– Kulturarbeiderne har blitt lovet at de på sikt skulle få en pensjon som varer livet ut og som virker likt for kvinner og menn. Det er dette løftet de nå krever innfridd, forklarer Markus Hansen, faglig leder i Rødt.

FAGLIG LEDER I RØDT: Markus Hansen. Foto: Ihne Pedersen.

– Hybridpensjon er kjønnsnøytral. Den er livsvarig. Og den kan sikres mot børsfall. Risikoen er delt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Det skulle bare mangle at også kulturarbeidere har en pensjon som er kollektiv, livsvarig og like god for kvinner som for menn. Dette er en streik som handler om å ikke la seg presse inn i en pensjonsordning der det er arbeidstakerne som tar all risiko.

– Rødt oppfordrer Spekter og arbeidsgiverne til å komme til fornuft og gi de ansatte en pensjon som lovet. Rødt støtter streiken fullt ut! sier Hansen.

Les mer her: LO Stat: Vi streiker for rettferdig pensjon i kultursektoren