Rødt søker politiske rådgivere på Stortinget

Vi søker deg med engasjement for kampen mot Forskjells-Norge og med relevant erfaring/kompetanse innen viktige politiske områder for Rødt.

Foto: Silje R Kampesæter/aktivioslo.no

To av våre rådgivere skal ut i permisjon, og vi har derfor ledige vikariat i sekretariatet for Rødts stortingsgruppe.

Vi søker deg som har erfaring eller kompetanse innenfor ulike politiske områder, fortrinnsvis innen:

  • næringspolitikk (fiskeri, jordbruk og mat, statlig eierskap mm.), transport, miljø
  • økonomi og finanspolitikk – erfaring med budsjettarbeid og/eller utdanning innen økonomi kan være en fordel

Også andre områder kan være aktuelle. Erfaring med presse- og kommunikasjonsarbeid er også relevant.

Rådgiverne følger opp og saksbehandler saker i Stortingets fagkomiteer, bistår Rødts stortingsrepresentanter i sitt arbeid, samarbeider med Rødts partiorganisasjon, jobber med å få synliggjort Rødts politikk, har kontakt med journalister/media og andre organisasjoner/fagmiljøer, og jobber med andre oppgaver i stortingssekretariatet.

Du vil jobbe med et bredt spekter av saker, må kunne sette deg raskt inn i større sakskompleks og formidle disse videre skriftlig og muntlig, ta egne initiativer og løse oppgaver og problemer. Du må ha god formidlingsevne, og kunne jobbe presist, effektivt og godt både selvstendig og sammen med andre.

Vi kan tilby et hektisk og spennende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Arbeidssted er Stortinget. Lønn i henhold til tariffavtale mellom AAF og HK. Den som ansettes må kunne arbeide i samsvar med Rødts politiske grunnlag og program, og det er en fordel med god kjennskap til Rødts politikk og strategi.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 26. februar 2024.

Tiltredelse og varighet: Det ene vikariatet (næringspolitikk mm.) har ønsket tiltredelse april, og varighet til november 2024. Det andre (økonomi/finans) tiltredelse januar 2025 og varighet til september 2025. Med de rette kvalifikasjonene kan de to vikariatene kombineres.

Send søknad og CV til fredrik.sand@stortinget.no

Spørsmål om stillingene?

Kontakt Fredrik V. Sand Sekretariatsleder 99469037 fredrik.sand@stortinget.no Millie Linnea Natalia Killi HK-klubben 45478843 millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no