Rødt på Stortinget søker politisk rådgiver

Vi søker deg med engasjement for folkestyre og demokrati og med relevant erfaring/kompetanse innen viktige politiske områder for Rødt.

Foto: Silje R Kampesæter/aktivioslo.no

Vi søker ny politisk rådgiver i fast 100% stilling i sekretariatet for Rødts stortingsgruppe, til å jobbe med saker knyttet til kontroll- og konstitusjonskomiteens arbeidsområder og andre prioriterte saker.

Vi søker derfor deg som har bred politisk oversikt, kompetanse eller erfaring innenfor ulike politiske områder og gjerne særlig kjennskap til eller interesse for demokrati, åpenhet eller statlig forvaltning. Du liker å jobbe undersøkende, med research, databehandling og analyse. Erfaring med presse- og kommunikasjonsarbeid er også relevant.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen jobber med:

  • kontroll med regjeringen og forvaltningen på tvers av politiske saksfelt, både på eget initiativ og med utgangspunkt i meldinger fra Riksrevisjonen og Stortingets andre eksterne kontrollorganer.
  • konstitusjonelle spørsmål, valglovgivning og Grunnloven.

Rådgiverne følger opp og saksbehandler saker i Stortingets fagkomiteer, bistår Rødts stortingsrepresentanter i sitt arbeid, samarbeider med Rødts partiorganisasjon, jobber med å få synliggjort Rødts politikk, har kontakt med journalister/media og andre organisasjoner/fagmiljøer, og jobber med andre oppgaver i stortingssekretariatet.

Du vil jobbe med et bredt spekter av saker, må kunne sette deg raskt inn i større sakskompleks og formidle disse videre skriftlig og muntlig, ta egne initiativer og løse oppgaver og problemer. Du må ha god formidlingsevne, og kunne jobbe presist, effektivt og godt både selvstendig og sammen med andre.

Vi kan tilby et hektisk og spennende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver. Arbeidssted er Stortinget. Lønn i henhold til tariffavtale mellom AAF og HK. Den som ansettes må kunne arbeide i samsvar med Rødts politiske grunnlag og program, og det er en fordel med god kjennskap til Rødts politikk og strategi.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 20. mai 2024

Tiltredelse: Snarest, etter avtale.

Send søknad og CV til fredrik.sand@stortinget.no

Spørsmål om stillingene? Kontakt

Fredrik V. Sand

Fredrik V. Sand

Sekretariatsleder

99469037

fredrik.sand@stortinget.no

Millie Linnea Natalia Killi

Millie Linnea Natalia Killi

HK-klubben

45478843

millie.linnea.natalia.killi@stortinget.no