Rødt kritiserer regjeringa for å velte regning over på arbeidstakerne

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er glad for at regjeringa legger fram tiltak raskt, men er kritisk til effekten for arbeidstakerne, spesielt lavtlønte, og for alle med løsere arbeidsforhold. Nå fremmer Rødt egne forslag.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

– Regjeringa velter regninga over på arbeidstakerne. Rødt støtter tiltak for å unngå konkurser, men vi må også unngå økonomisk ruin for mennesker. Regjeringa går nå inn for tiltak som kutter regninga for bedriftseierne. Det trengs også en krisepakke for arbeidsfolk, sier Moxnes.

– Det er bra regjeringa opphever de tre ventedagene mellom permittering og dagpenger. De kutter også antall dager med lønnsplikt for bedriftene, men dette gjør at folk går ned til 62 % av lønn etter å ha vært permittert i bare to dager. De med lave lønninger rammes hardest, og mange som nå står uten jobb og oppdrag faller utenfor permitteringsordningene.

Proposisjonen sier at redusert lønnsplikt vil innebære «lavere inntekt for permitterte arbeidstakere» og gir en «overvelting av kostnader fra bedriftene til både staten og arbeidstakerne».

Rødt varsler at de vil fremme forslag i stortingsbehandlingen som begynner umiddelbart.

– Vi krever at regjeringa øker dekningsgraden for dagpenger, spesielt for lavtlønte som nå blir permittert. Permitteringene kommer brått på og rammer hardest de som tjener minst fra før av. Å gå ned til 62 % av lønn er dramatisk for folk med dårlig råd, påpeker Moxnes.

Krever inntektssikring for frilansere og vikarer

– Inntektene til frilansere og andre med løs tilknytning til arbeidsplassen må sikres, men disse sviktes så langt av regjeringa. Midlertidig ansatte, vikarer og andre som faller utenfor eksisterende ordninger må gis tilgang til ordningene på linje med ordinært ansatte, ellers risikerer vi at mange vil gå på jobb selv om de er sjuke, i frykt for å miste inntekt og arbeid, sier Moxnes.

– Vi krever også at den maksimale permitteringsperioden økes til 52 uker. Dette tiltaket må på plass med en gang, for å unngå usikkerhet og unødvendig tap av kompetanse.