Rødt har fått 10 000 medlemmer!

– Dette er vi så glade for! Dette er en bekreftelse på at mange vil være med og skape et vendepunkt mot Forskjells-Norge, slik at ikke de på toppen får alt de peker på, mens vanlige folk opplever at deres problemer blir oversett, sier partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

PARTISEKRETÆR: Benedikte Pryneid Hansen. Foto: André Løyning.

Rødt har hatt kraftig medlemsvekst de siste årene og passerte onsdag 10.000 medlemmer. Det utgjør en firedobling siden 2013. Et nitidig organisasjonsarbeid ligger til grunn, og partiet har vokst jevnt over flere år – både i medlemstall og på målingene.

– Vi går gjennom en arbeidsledighetskrise nå, mange opplever å ha mista mye inntekt og frykter for fremtida. Vi skal være partiet hvor de som får livene sine forandret av politikken som føres igjen skal kunne forandre politikken, sier partisekretæren.

– En grunn til at stadig flere blir med i Rødt er at vi viser tydelig hvem er på lag med: de folkelige bevegelsene, de som rammes av regjeringas AAP-kutt, kutt i dagpenger og andre usosiale kutt, de som mister fødetilbudet og befolkninga i distriktene som rammes av den blå sentraliseringspolitikken.

Å ha mange medlemmer i ryggen blir viktig for Stortingsvalget i 2021. Rødt har stabilisert seg over sperregrensa og har hatt 4% eller mer i oppslutning på 20 av de siste 21 månedsgjennomsnittene ifølge Poll of Polls.

– Et sterkt Rødt er avgjørende for å kaste høyreregjeringa og sørge for at vi ikke bare får en ny regjering, men også en ny politikk, avslutter Pryneid Hansen.