Rødt foreslår å innføre klimarabatt – en mer rettferdig klimaavgift

I sitt forslag til alternativt statsbudsjett foreslår Rødt å innføre såkalt klimarabatt. – Vi foreslår at alle som tjener mindre enn 600.000 kr skal få utbetalt klimarabatt. Det er viktig at alle skal kunne leve miljøvennlig, uavhengig av hvor man bor eller hvor stor lommeboka er, sier Bjørnar Moxnes.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes.

– Vi øker co2-avgiften kraftig og gjør det dyrere å fly langt, fordi store utslipp må koste. Men for å unngå at miljøpolitikken blir urettferdig bruker vi økte inntekter til å betale tilbake til alle med gjennomsnittlig og lavere inntekt. Altså en klimarabatt for folk flest. Slik kan vi få ned både utslippene og forskjellene, sier Rødt-lederen.

Modellen er inspirert av det man i Danmark har kalt en «grønn sjekk». Rødt ønsker å rette tilbakebetalingen mot folk med ingen, lav eller middels inntekt, for å sikre at ordningen er rettferdig.

– Vi foreslår at alle som tjener mindre enn 600.000 kr skal få utbetalt klimarabatt. Vår modell vil gi omlag 1000 kroner hver til personer med under 600 000 i inntekt, og 1400 kroner til de som tjener under 250 000. Vi foreslår også et barnetillegg på 300 kroner per barn, sier Moxnes.

Økningen i co2-avgift vil gi en prisøkning på omtrent 80 øre mer per liter drivstoff. Ved gjennomsnittlig bilbruk vil det bety 540 kr i året med Rødts forslag.

Hvis man har jobb og betaler skatt, betyr klimarabatten at man må betale mindre skatt. Hvis man ikke betaler skatt, vil man få penger direkte inn på konto.

Moxnes understreker at de også vil se om ordningen kan lages slik at folk i distriktene kan få litt mer enn folk i byene.

– Klimarabatten er et godt forslag fordi det er viktig at miljøpolitikken er rettferdig. Vi må sørge for at folk i distriktene, ansatte i industrien og de med lav inntekt ikke betaler en urimelig stor del av regninga. Det ville ikke være rettferdig, for det er ikke der hovedansvaret for klimaproblemene ligger, sier Moxnes.

Med hjelp fra Finansdepartementet har Rødt beregnet hvordan en ordning med klimarabatt kunne sett ut. Alle skatteytere under de ulike inntektsgrensene ville mottatt følgende beløp:

  • De med inntekt under 250.000 mottar 1400 kroner + 300 pr. barn. Dette gjelder 996 800 personer (22,6%).
  • De med inntekt mellom 250-600.000 mottar 1000 kroner + 300 pr. barn. Dette gjelder 2 185 400 personer (49,6%).
  • De med inntekt over 600.000 mottar ingenting. Dette gjelder 1 222 300 personer (27,8%).

Kostnad 2020: 3,1 milliarder.