Rødt fordømmer USAs ulovlige angrep mot Iran

Rødt fordømmer USAs ulovlige angrep mot Iran og krever at Solberg-regjeringen avslutter alt militært samarbeid med USA i Midtøsten.

2. januar drepte USA den øverstkommanderende for Irans elitestyrker og syv andre, deriblant en irakisk offiser. Drapet skjedde gjennom et droneangrep mot Bagdads internasjonale flyplass. USA hadde ikke mandat fra FNs sikkerhetsråd til å drepe irakiske eller iranske ledere eller angripe Iraks viktigste internasjonale flyplass. FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser kaller USAs angrep "ulovlig".

Krigshandlingen utgjør et svært alvorlig angrep på folkeretten. USAs president Donald Trump som allerede har truet med å "utslette Iran», har tatt på seg ansvaret for det folkerettsstridige angrepet. En rekke amerikanske folkevalgte og presidentkandidater, deriblant Bernie Sanders, Joe Biden og leder i Representantenes hus har advart om at angrepet kan utløse en internasjonal konflikt med store konsekvenser. Både Irak og Iran fordømmer angrepet og Iran har varslet hevn.

USAs krigføring i Afghanistan, Irak, Libya og Syria og andre land har allerede medført drap på millioner av uskyldige, drevet titalls millioner på flukt og ødelagt livsvilkårene for enda flere. Den amerikanske krigføringen har også utløst den verste bølge av islamistisk terror i Midtøsten og Europas nærområder noensinne. Det siste angrepet mot Iran og Irak kan i verste fall utløse en internasjonal krig med enda større lidelser både i Midtøsten og ellers i verden.

USAs stadige brudd på internasjonal rett truer nå også Norges sikkerhet. Med dette angrepet skaper USA presedens for at mektige land kan drepe ledere fra mindre mektige land etter eget forgodtbefinnende. Det er småstater som Norge som har mest å tape på en slik utvikling. Ved å gjennomføre angrep med eksplosiver mot en sivil internasjonal flyplass i et annet land, har USA også lagt seg på samme nivå som kjente internasjonale terrororganisasjoner. Det er all grunn til å frykte at Iran vil påberope seg retten til proporsjonal gjengjeldelse, og at dette vil kunne skje gjennom angrep rettet mot amerikanske mål i Europa.

Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger beskrevet USA som Norges nærmeste allierte og sendt norske styrker til Midtøsten for å delta i USA-ledete militæroperasjoner. Selv etter at USAs president truet med å utslette Iran, har Solberg-regjeringa åpnet for å sende norske styrker inn i en amerikansk militæroperasjon i Persiabukta rettet mot Iran. Regjeringa har fortsatt ikke avklart om Norge skal delta eller ikke i denne operasjonen. Med dette har Solberg helt unødvendig bidratt til å øke risikoen for at Norge assosieres med USAs krigshissing og rammes av konflikten som USAs regjering nå har fremprovosert.

Rødt har, som eneste parti på Stortinget, konsekvent tatt avstand fra alle USAs og NATOs kriger i Midtøsten. Rødt fordømmer USAs folkerettsstridige angrep i natt som kan utløse en stor internasjonal krig. Vi krever også at Solberg-regjeringa

  • klart og tydelig fordømmer USAs folkerettsbrudd og bruk av terrormetoder som drapsattentater mot sivile internasjonale flyplasser.
  • Kaller USAs ambassadør inn på teppet.
  • Åpent avviser norsk deltakelse i den varslede amerikanske militæroperasjonen i Persiabukta, som Norge ble oppfordret til å delta i
  • Umiddelbart avbryter alt militært samarbeid med USA i Midtøsten og trekker alle norske soldater ut av regionen for å unngå at Norge trekkes inn i konflikten.
  • redegjør for Stortinget om hva regjeringa vil gjøre for å hindre at Norge rammes av konflikten USA nå har fremprovosert.