Revidert budsjett: – Løser ikke forskjellskrisa

Rødt mener budsjettjusteringen ikke gjør nok mot forskjellskrisa. – Dette budsjettet gjør at både barnetrygda og sosialstønaden blir mindre verdt enn de var for et år siden. Og det gjør ingenting med minsteytelsene for de som er for syke eller gamle til å jobbe, selv om matkøene er rekordlange og milliardærene rekordmange, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt om revidert nasjonalbudsjett.

Løser ikke forskjellskrisa: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Stortinget

– For første gang i manns minne opplever ikke flertallet i Norge økonomisk trygghet. Vi kan ikke prisjustere oss ut av forskjellskrisa, sier Marie Sneve Martinussen.

Fortjener ingen applaus

At Vedum retter opp i sin egen prisbom, fortjener ingen applaus, mener Sneve Martinussen.

– Rødt vil få på plass en forskjellskrisepakke før sommeren, som strekker til for barnefamilier og andre med dårlig råd, som nå sliter med strømregninga, husleia eller egenandelene i helsevesenet og som bekymrer seg for framtida. Ingen skal måtte gå sommeren i møte med klump i magen.

Høyresida har heller ikke forstått alvoret vi er i:

– Høyre og Venstre må tørke krokodilletårene. Vi står i en forskjellskrise, og jeg er mye mer bekymret for matkøene enn oljepengebruken. Litt mer til de som har minst er ikke det som skaper prisvekst. Pekefingeren må gå til dagligvarebaroner som øker prisene mer enn de trenger, og bankene som legger tjukt på renta for å gi seg selv historisk høye overskudd, sier Martinussen.

Foto: Ihne Pedersen

Marie Sneve Martinussen advarer om at prisveksten ser ut til å spise opp lønnsveksten fremover:

– Dette er en bombe under hverdagsøkonomien for folk flest. At lønnsveksten nok en gang blir spist opp av økte priser, er dårlig nytt for arbeidsfolk og gjør det enda viktigere at Stortinget tar grep for å kutte i regningsbunken. Vi må kutte i kollektivpriser og egenandeler i helsevesenet, og øke barnetrygden, for å bøte på reallønnsnedgang og sikre inntekta til folk.