Regjeringsplattformen: – Trengs mer på skatt, velferd og miljø

– Her er det mange gode intensjoner. Plattformen viser samtidig at det trengs mer for å skape vei i vellinga. Rødt står klare med forslagene som trengs for å ta Norge i riktig retning, sier Bjørnar Moxnes, leder i Rødt.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen

– Først og fremst markerer denne plattformen at høyresiden er ute av regjering, og det er bra. På flere punkter står Rødt klare til å sikre flertall for ny politikk: Innføre feriepenger for arbeidsledige, fjerne avgiftsfritaket for dyre elbiler, reversere taxifrislippet og doble fagforeningsfradraget.

– Det er en positiv overraskelse at regjeringa vil opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund og jobbe for å reversere deler av EUs jernbanepakke, sier Moxnes.

Trengs mer på skatt, velferd og miljø

– Men i mange saker er plattformen skuffende, og alt for svak til å sikre det skiftet folk har stemt fram og landet trenger. Støre og Vedum freder skatteforliket med de borgerlige, gjennom å beholde rabatt på formuesskatten for aksjeeiere og alle skattekuttene på selskapsoverskudd.

– Det gjør at det blir for tannløst på tannhelse, og regjeringa beholder smålige kutt som barnetillegget for de uføre og at familier med sosialhjelp ikke får barnetrygd. Rødt står klare med forslag, for å hjelpe regjeringa i riktig retning og sikre en ny kurs.

– Det er også skuffende at regjeringa legger opp til å lete etter ny olje mens vi allerede har funnet mer enn hva klimaet tåler og det blinker kode rød for menneskeheten.

– Jeg er dypt skuffet over at Ullevål sykehus er ofret i regjeringsforhandlingene, etter at Senterpartiet stilte ultimatum i valgkampen. Heldigvis har ikke regjeringa flertall alene. Det har heller ikke de partiene som faktisk vil legge ned Ullevål: Arbeiderpartiet og Høyre. Derfor blir dette en viktig kamp i Stortinget framover, sier Moxnes.