– Regjeringa må kritisere all bruk av klasebomber

– Rødt støtter Ukrainas forsvarskamp mot Russlands brutale og folkerettsstridige angrepskrig, og norsk våpenhjelp til kampen for selvstendighet og fred. Samtidig er vi tydelige på at bruk av klasevåpen er noe vi tar sterk avstand fra, uansett hvem som står bak, sier Marie Sneve Martinussen, fungerende leder i Rødt.

Foto: Ihne Pedersen

Tidligere har Russland fått kritikk for bruken av klasevåpen i sin krigføring mot Ukraina. Forrige uke bekreftet USA at de vil sende klasevåpen til Ukraina. Beslutningen har vekket reaksjoner fra flere land og organisasjoner.

Norsk Folkehjelp har kalt det for svakt av regjeringa å bare si at Norge ikke vil donere eller finansiere klasevåpen, og mener Norge må være tydelige på at vi fraråder all bruk av klasevåpen.

– Regjeringa må gå ut mot all bruk av klasebomber. Det er riktig å kritisere Russland for bruken av klasevåpen i sin krigføring mot Ukraina. Det er også nødvendig å kritisere USA for å ville sende klasevåpen til Ukraina, sier Martinussen.

– I likhet med miner er klasevåpen ikke kun dødelige for soldater ved fronten eller for militære mål, men også for sivile. Bombene kan være livsfarlige i områdene de treffer, også i flere år etter at de har blitt sluppet, når de ikke detonerer når de treffer sitt mål, sier Martinussen.

Hun ønsker at regjeringa går hardere ut mot alle stater som bruker denne typen våpen:

– Rødt krever at regjeringa tar et tydeligere standpunkt og kritiserer alle land som bruker eller bidrar med klasebomber, og som fremdeles tillater produksjon, lagring og salg av klasevåpen. Som pådrivere for konvensjonen om klaseammunisjon bør Norge til enhver tid jobbe mot bruk av klasevåpen, og kritisere de som gjør det, enten de er allierte eller ei. Internasjonale konvensjoner må overholdes, sier Martinussen.

Konvensjonen om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av klaseammunisjon og om ødeleggelse av slik ammunisjon ble vedtatt, undertegnet og ratifisert i 2008, og trådte i kraft i 2010. Norge var blant landene som undertegnet fra start. I dag har 111 land ratifisert avtalen. Hverken USA, Russland eller Ukraina er blant landene som har signert eller ratifisert konvensjonen.

Rødts landsmøte vedtok i april støtte til Ukrainas forsvarskamp, også militært. Vedtaket sier samtidig at Rødt skal jobbe for at internasjonale konvensjoner og lover mot bruk av klasevåpen og fosforbomber må overholdes. Klikk her for å lese hele vedtaket.

Les mer om hva Rødt mener