– Regjeringa leverer ikke rettferdig og kraftfull miljøpolitikk

– Dette er en klimaplan som gir mer til de på Frogner enn folk i Finnmark, sier nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen.

Foto: Markus Spiske/Unsplash.

– Løsningen på klimaproblemene er ikke tiltak som sørger for flere dyre elbiler i tettbygde strøk, der buss og trikk går ofte, mens distriktene må ta regninga og ikke får de tilskuddene som trengs for å bygge ut miljøvennlig samferdsel og infrastruktur i hele landet. Vi trenger en rettferdig og kraftfull miljøpolitikk, som får ned både utslippene og ulikheten. Her leverer ikke regjeringa, sier Sneve Martinussen.

– Regjeringa er alt for svak på klimakutt, helt blind for klasseskiller og for lite opptatt av distriktene i klimapolitikken. Denne planen stanser ikke de farlige klimaendringene. Regjeringa later som at kuttene i formuesskatten er klimatiltak, og de varsler at økt CO2-avgift vil brukes til å gi ytterligere skattekutt, som dermed kan komme aksjonærer og arvinger til gode, fremfor å garantere at de økte inntektene øremerkes omstilling eller andre klimatiltak som kommer folk flest til gode.

NESTLEDER I RØDT: Marie Sneve Martinussen. Foto: Jørn Knutsen.

Driver fram mer vindkraftanlegg og motorvei

– Vi kan ikke bare bytte ut fossilbilene med elbiler og fortsette den elleville trafikkveksten som før. Med flere biler, bare elbiler istedenfor fossile, øker også kraftforbruket enormt. Konsekvensen blir at regjeringa driver fram flere vindkraftanlegg og motorvei i sårbar norsk natur, heller enn å gjennomføre de endringene som faktisk trengs for å kutte utslipp og ta vare på naturen.

– Det er absurd at denne planen ikke sier noe om å stanse motorveibygging. Rødt vil prioritere trygge veier og rassikring foran nye store motorveier, og satse på buss, tog, båt og ladeinfrastruktur i hele landet, ikke på elbilfordeler til rikfolk i storbyene.

Må erstatte arbeidsplasser i olja

– Med denne meldinga hopper regjeringa glatt over den store olje-elefanten i rommet. Regjeringas utslippskutt i olja er knapt mer enn det Equinor selv la fram for et år siden. Det vi trenger er en aktiv plan for å trappe ned oljeavhengigheten.

– Vi veit at vi må erstatte arbeidsplassene i petroleumsrelatert næring, når utslippene skal kuttes. Regjeringa har en farlig allergi for aktiv statlig næringspolitikk, det betyr at de nye arbeidsplassene vi kunne skapt ender i andre land.

– Vi kan heller ikke fortsette å basere miljøpolitikken på å kjøpe kvoter i utlandet i et system som ikke fungerer. Vi må ha en politikk som bygger opp ny industri og infrastruktur for å sikre arbeidsplasser og verdiskaping i framtida, og kutte utslipp nasjonalt og globalt. 

Nytt flertall må sikre raske og rettferdige utslippskutt

– Først nå, etter snart åtte år, legger Erna Solbergs regjering fram et forslag på hvordan vi kan begynne å kutte utslippene. Heldigvis sitter denne regjeringa på oppsigelse. Noe av det første et nytt flertall må gjøre må være å sikre at vi kutter utslipp raskt og rettferdig. I 2019 fikk Rødt støtte fra de rødgrønne og MDG til å lage sosialt og geografisk rettferdige handlingsplaner for utslippskutt fram mot 2030, sektor for sektor. Rødt skal være en pådriver for at dette blir fulgt opp av et nytt flertall etter stortingsvalget. 

– Det eneste vi kan være sikker på er at nøyaktig denne planen ikke blir gjennomført. Vi er allerede langt på overtid. Den eneste fordelen med det er at det fortsatt gir muligheten til å velge et rettferdig alternativ, som får ned både klimagassutslippene og forskjellene, sier Sneve Martinussen