Vellykka digitalt årsmøte i Rødt Oslo

Helgen 21.- 22. mars skulle det egentlig ha vært årsmøte i Rødt Oslo, men på grunn av korona-pandemien besluttet fylkesstyret å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Lørdag 18. april avholdt Rødt Oslo et nedskalert digitalt møte, der årsmøte blant annet behandla en overordna plan for Rødt Oslos arbeid, satte ned nominasjonskomite for stortingsvalget 2021 og valgte et nytt fylkesstyre.

Gjenvalgt leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri påpeker at dette er tiden for å organisere seg. Han sier at vi allerede nå er vitne til at arbeidsgivere og politikereliten utnytter krisesituasjonen og skyver byrdene nedover på vanlige folk – på lavtlønte, permitterte, arbeidsinnvandrere og på folk uten faste stillinger.

Koronakrisa har også påført Oslo kommune store ekstraordinære utgifter og bortfall av inntekter. Mobasheri sier at Rødt har ingen tro på at en høyreregjering vil gi full økonomisk kompensasjon til kommunene.

– Det vi ser nå i Oslo er at Høyre står klar for å være med på en kuttpolitikk sammen med Arbeiderpartiet og MDG. Dette vil kunne bety mer kutt i bydelene og eldreomsorgen, færre vikarer i barnehagen og enda dårligere ungdomstilbud.

Mobasheri understreker at Rødt aldri vil akseptere høyrepolitikk, uansett om den føres av Høyre eller Arbeiderpartiet. Derfor er jobb nummer 1 å ta kampen mot usosiale kutt i velferdstjenester. Vi skal jobbe mot at denne krisa treffer arbeidsfolk og sårbare grupper hardest.

– Folk flest ser nå hva det er som gir mening og trygghet i livet. Det er å ha tak over hodet, mat på bordet, helsa i behold, en levelig natur og et rettferdig samfunn. Da må krisepakkene også føre oss til det nye samfunnet, ikke tilbake til «normalen» slik det i dag legges opp til av Stortinget og Oslo bystyre, sier Mobasheri.

Rødt skal derfor ikke jobbe for å gå tilbake til normalen, når normalen er å leve over egen evne og skape nye kriser. Vi er nødt til å gjøre radikale endringer for å sikre en bærekraftig og rettferdig verden. For å klare dette så er det helt avgjørende å fortsette det gode samarbeidet vi har med progressive krefter i fagbevegelsen, kvinnebevegelsen og andre interesseorganisasjoner, sier Mobasheri.

– Flere europeiske land har nå tatt avgjørelsen om å hente barn fra Moria-leiren på Lesvos. Norge er bedre stilt enn mange av disse landene. Om korona-viruset sprer seg i denne leiren kan det være katastrofalt. Derfor ber årsmøtet i Rødt Oslo regjeringa hente hjem enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesvos, avslutter Mobasheri.

Årsmøtet valgte et nytt fylkesstyret, som ser slik ut:

 1. Leder: Siavash Mobasheri (Skole- og barnehagelaget/Nordstrand)
 2. Kasserer: Thomas Nygreen (Grünerløkka)
 3. Jorunn Folkvord (Skole- og barnehagelaget/Gamle Oslo)
 4. Ola Steig (Bjerke)
 5. Rosmin Mathew (Nordstrand)
 6. Atle Wilhelmsen (Oslo Vest/Ullern)
 7. Inga F. Buan (Gamle Oslo)
 8. Joakim Møllersen (Sagene)
 9. Ayat Majbel Saeid (Grünerløkka)
 10. Henrikke S. Ellingsen (Studentlaget)
 11. Emil Belgau (Oslo Rød Ungdom-representant)

Varamedlemmer:

 1. Rina Wesenberg (Grorud)
 2. Miriam Mardan (Grünerløkka)
 3. Jenny Keller (Søndre Nordstrand)
 4. Hallvard Berge (Arbeiderlaget/Nordre Aker)
 5. Anne Grete Kroken (Oslo Vest/Vestre Aker)

Mobasheri sier at det er et godt sammensatt styre med både erfarne og nye folk som kan bringe med seg nye tanker og entusiasme. Han er derfor optimistisk og tror det nye styret vil jobbe bra.

Rødt Oslo er et fylkeslag i sterk vekst, med mange nye medlemmer. Det er derfor en viktig oppgave for det nye styret å aktivisere flere av de 2500 medlemmene i Rødt Oslo. Skolering, organisasjonsarbeid og lagbygging er noe styret kommer til å prioritere i denne styreperioden, avslutter Mobasheri.

Gjenvalgt leder av Rødt Oslo, Siavash Mobasheri

For mer informasjon, kontakt Siavash Mobasheri på 478 48 269