Uttalelse fra Rødt Oslos fylkesstyre

Rødt Oslos fylkesstyre vedtok enstemmig denne uttalelsen på sitt ekstraordinære møte mandag 19. september.

Fylkesstyret i Rødt Oslo har hatt et ekstraordinært fylkesstyremøte i kveld og gjort følgende enstemmige vedtak.

Styret i Rødt Oslo synes det er trist at Eivor Evenrud trakk seg som gruppeleder forrige uke. Tidligere i dag valgte bystyregruppa enstemmig nestleder i gruppa, Siavash Mobasheri, til ny gruppeleder og Sofia Rana som ny gruppenestleder. Eivor fortsetter som ordinært gruppemedlem og leder i kultur- og utdanningsutvalget.

Siavash har ytret ønske om å trekke seg som fylkesleder som en følge av at samling av verv gir maktkonsentrasjon. Styret tar dette ønsket til etterretning, men har bedt Siavash vente med å ta en endelig avgjørelse.

Fylkesstyret i Rødt Oslo ønsker å fortsette jobben med å trekke byrådet mot venstre, og vi ønsker gjennomslag for våre viktige saker. Vi har gjennom mange år samarbeidet med det rødgrønne byrådet om budsjett og andre store og små saker i Oslo bystyre, og det er vi innstilt på å fortsette med.

Henvendelser om vedtaket rettes til nestleder Mari Rise Knutsen.