Bevar Y-blokka! Uttalelse fra Rødt Oslo

Det er med stor bekymring at Rødt Oslo nå ser at regjeringa og Arbeiderpartiet ønsker å heve seg over både planprosess, faglige instanser og folkeviljen når de nå har besluttet å ville rive Y-blokka i regjeringskvartalet.

Rødt Oslo mener dette er problematisk av flere årsaker:

  • Regjeringa besluttet riving av bygget før planprosessen for området en gang var påbegynt. Det i seg selv er grunnleggende udemokratisk. Ved å selv ta over planleggingen av området, fjernet også regjeringa mulighetene for å påvirke prosessen for både faglige instanser og folket.
  • Bygget har stått på Rødlista siden 2015, og anlegget var foreslått fredet allerede i juni 2011. Arkitekt Viksjø som tegnet bygget var en pioner innen modernismen, og bygget utgjør et av hovedbyggene i norsk modernisme
  • Både by- og riksantikvaren har uttalt seg mot riving, og mener bygget må bevares, "en bygning med en høy nasjonal og internasjonal verdi med Picasso-kunst og som er fullt brukbar nå ser ut til å bli revet. Dette kommer ettertiden til å dømme oss for" uttalte riksantikvar Hanna Geiran til NRK i juli 2019
  • Internasjonalt har det vekket stor oppsikt at den norske regjeringen ønsker å faktisk rive et verk av Pablo Picasso.
  • Flytting av kunstverket er en dårlig løsning, da både flytteprosessen kan skade selve verket, og ikke minst tas det ut av sammenheng når integrasjonen med bygget fjernes.

Rødt støtter de rettslige skritta som nå er tatt mot riving.

Til slutt er symbolverdien av å rive et av byggene som sto igjen etter høyreekstremistens terroranslag mot Norge 22. juli 2011. Det sender et farlig signal å utviske et slikt minnesmerke i en tid der høyreekstreme krefter er på fremmarsj. Bevar Y-blokka!