Støtteuttalelse til Eelam-Tamiler

Denne uttalelsen blei vedtatt på Rødt Oslos årsmøte 13. og 14. februar 2021.

Eelam-Tamiler trenger solidaritet! Fordøm overgrepene utført av Sri Lanka! Fordøm nedrivningen av minnesmarkering for folkemord!

Minnesmerke revet med militærmakt

Kvelden den 08.01.2021 ble minnesmerket for folkemordet ved Mullivaaykal, som stod inne på Universitetet i Jaffna, revet ned av Sri Lankas militære og politistyrker. Dette skjedde til tross for at eelam-tamilske studenter og politiske- og sivilsamfunnsrepresentanter protesterte utenfor universitet. Protestantene ble forhindret i å komme seg inn på universitetsplassen av væpnede soldater og politi.

Minnesmerket ble oppreist i 2019 av eelam-tamilske studenter, politiske representanter og sivilsamfunnet for markere de ti årene som var gått siden folkemordet utført av regjeringsstyrkene under sluttfasen av krigen som endte 18.05.2009. Sluttdatoen på krigen har siden da blitt markert av eelam-tamilere som en minnedag for folkemordet på dem. Bare på våren 2009 estimerer FN at mellom 70 000 og 146 000 eelam-tamilere mistet livet, og de tamilskdominerte områdene har siden blitt okkupert og ilagt sterke restriksjoner av regjeringen i Colombo.

Regjeringen bedriver en aktiv etnisk utrensingspolitikk der blant annet singalesisk-buddhistiske institusjoner stiftes og singalesere får finansiell støtte for å flytte til tradisjonelt eelam-tamilske områder. Over tid vil befolkningssammensetningen, kulturen og identiteten i dette området endre seg betydelig – sentrale faktorer i eelam-tamilenes krav om selvbestemmelsesrett vil dermed utviskes.

Norges rolle på øya

Til tross for den norske fredsmeglingen, har den norske stat flere ganger innlatt å utrykke seg om den systematiske utviskingen av tamilsk historie, folkeminne, kulturarv og det pågående strukturelle folkemordet på øya. Gjennom fredsavtalen ble Norge en brikke i større geopolitisk spill, blant annet gjennom USAs interesser i regionen. Fredsavtalen legitimerte politisk Sri Lanka som stat, mens eelam-tamilenes kamp ble demonisert. Staten ble opprustet militært, politisk og økonomisk av Verdensbanken, IMF, USA, Storbritannia, Kina og India. Dette åpnet for den militære løsningen på tamilenes nasjonale spørsmål, der militæret til Sri Lanka ødela LTTE og begikk folkemordet på Mullivaykal våren 2009.

Norge har bygget økonomiske og diplomatiske bånd med Sri Lanka i nyere tid, i tillegg til at Sri Lanka også er en betydelig mottaker av økonomisk bistand fra Norge. Til tross for slike forbindelser til staten Sri Lanka som iverksetter strukturell undertrykkelse mot eelam-tamiler, er det ikke blitt tatt opp av politikere på Stortinget eller adressert i norske medier.

Alarmerende utvikling etter endt borgerkrig

Eelam-tamilere har siden 1948 mobilisert politisk for å sikre selvbestemmelsesretten i tamilenes hjemland nord og øst på Sri Lanka. Kampen ble først ført som ikke-voldelig massemobilisering med mål om et føderalt politisk system på Sri Lanka, men en kraftig vekst i statlig sponset terrorisme på 1970-tallet førte til at kampen utviklet seg til en væpnet konflikt der eelam-tamilene ønsket seg en selvstendig stat.

Eelam-tamilene har siden 2009 organisert mange demonstrasjoner mot myndighetenes undertrykkelse av folkegruppen, og for å kreve rettferdighet for ofrene i krigen. Til dags dato har ingen myndighet på Sri Lanka anerkjent tamilenes krav til selvråderett, ei heller er folkemordet på eelam-tamilene anerkjent av myndighetene – de står fast ved at ingen sivile mistet livet under krigen. Den 19. mai hvert år organiserer myndighetene storslagne parader for å markere sin seier i krigen – kontrasten kunne ikke vært større for eelam-tamilene som dagen før hedrer minne om de mange tusen som mistet sitt liv i folkemordet.

Nedrivingen av minnesmerket i Jaffna er en sterk påminnelse om at tamilene fortsatt utsettes for kraftig undertrykkelse på Sri Lanka, og ikke minst at det er et sterkt behov for at folkelige bevegelser i andre land markerer støtte til og solidaritet med tamilenes frihetskamp. Gjennom å gi en stemme til eelam-tamilene og fordømme Sri Lankas overtramp mot den det tamilske folket, kan vi legge press på myndighetene. Det haster samtidig også med å anerkjenne det tamilske folkets selvråderett, hvilket er sentralt for å løse konflikten på Sri Lanka. Det er viktig at folkemordet på eelam-tamilere, begått av staten på Sri Lanka, anerkjennes som nettopp folkemord. Det må også stilles krav til Sri Lanka om videre forhandlinger og anerkjennelse av tamilenes rettmessige krav om selvråderett.

VI i Rødt Oslo fordømmer Sri Lanka pågående nasjonale undertrykkelse, okkupasjon og strukturelle folkemord rettet mot eelam-tamiler, deres hjemland og politiske rettigheter.

VI i Rødt Oslo anerkjenner de åtte distriktene i Nord- og Østprovinsene av Sri Lanka som det tradisjonelle hjemland for tamilskspråklige eelam-tamiler og muslimer.

VI i Rødt Oslo anerkjenner tamilsk selvråderett over deres tradisjonelle hjemland på Sri Lanka.

Referanser om nedrivningen av minnesmarkeringen for det tamilske folkemordet:

https://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=39965

http://www.jdslanka.org/index.php/news-features/politics-a-current-affairs/985-sri-lanka-muslims-join-tamils-protesting-the-demolition-of-war-dead-monument