Støtteerklæring til de streikende på Olivia Hegdehaugsveien

De ansatte ved Olivia Hegdehaugsveien streiker for tariffavtale.

Rødt Oslo gir sin fulle støtte til de streikende på Olivia Hegdehaugsveien


Alle har krav på ryddige og ordna arbeidsforhold. Arbeidsgivere som nekter de ansatte tariffavtale viser at de ikke har forstått grunnleggende rettigheter vi alle har krav på i arbeidslivet.


Vi vil ikke tilbake til tida før fagforeningene, vi vil ikke at hver og en av oss skal stå med lua i hånda og håpe på at sjefen vil gi oss noen smuler ekstra. Retten til å fagforganisere seg og opprette tariffavtale med arbeidsgiver gir oss mulighet til å stå sammen og finne styrke i fellesskapet.


Serveringsbransjen er en bransje med mange uorganiserte og mange jobber uten tariffavtaler. Flere tariffavtaler og flere organiserte vil gi bedre lønns- og arbeidsforhold for hele bransjen.


Rødt Oslo oppfordrer alle sine medlemmer til å bidra som streikevakter når de kan. Det er en selvfølge at ingen av oss vil kjøpe mat på Olivia så lenge streiken pågår.


De streikende har vår fulle støtte fram til tariffavtale er på plass!

Informasjon fra Fellesforbundet avdeling 10:
Fellesforbundet avdeling 10 har fortsatt behov for strekevakter. Ta kontakt på avd10@fellesforbundet.org eller 40675025 om du har mulighet til å stå vakt.Send støtteuttalelser til de streikende til e-post avd10@fellesforbundet.org. Gå gjerne innom de som streiker i Hegdehaugsveien 34.

Les mer om streiken i FriFagbevegelse

Bilder fra Fanemarkering for tariffavtale ved Olivia i Hegdehaugsveien