Støtte til de streikende ved Oslo regnskapskontor

Mandag 17. februar gikk de ansatte ved Oslo regnskapskontor ut i streik for tariffavtale. Rødt Oslo støtter de streikende.

Du kan lese mer om streiken her eller her.

Rødt Oslo har sendt følgende støtteuttalelse til de streikende:

Vi gir dere full støtte i kampen for tariffavtale!


Rødt Oslo stiller seg 110 % bak deres krav om tariffavtale. Alle har krav på et ordnet arbeidsliv, men langt fra alle har det. Vi vet at små bedrifter bruker nettopp egen størrelse som argument for at det ikke er så viktig å formalisere avtaler. Dette argumentet holder selvsagt ikke, ordna forhold skal gjelde alle overalt.


Når dere nå har tatt skrittet med å streike for tariffavtale, er dere et forbilde for andre som jobber i små bedrifter. Dere fører en kamp for egne arbeidsforhold, men kampen har også betydning for andre.


Lykke til med streiken - vi støtter dere hele veien!