Støtte til barnehagestreik i bydel Alna

Det er landsomfattende streik i ideelt drevne barnehager som er medlem av NHO.

I Oslo omfatter dette bare én barnehage, Teisentoppen barnehage som driftes av Frelsesarmeen. Her er 22 av 28 medlemmer av Fagforbundet tatt ut i streik. Henning Jensen fra styret i Rødt Alna har allerede vært på besøk hos streikevaktene. levert litt snacks og ønsket lykke til i kampen fra Rødt.

Streikende ansatte og Henning Jensen fra Rødt Alnas styre

En kamp for bedre pensjon

De ansatte ønsker å oppnå samme pensjonsordning som i de private barnehagene, en såkalt «hybridpensjon». I forhandlinger og mekling mellom Fagforbundet og NHO tilbød NHO bare en vanlig innskuddspensjon. Ved innskuddspensjoner er det de ansatte selv som bærer risikoen hvis verdien av oppsparte midler forringes. Pensjonen utbetales kun i noen år og gir
lavere utbetalinger for kvinner enn menn. Det skyldes at oppspart pensjon skal fordeles over forventet levealder som jo er lengre for kvinner enn menn. Hybridpensjonen gir derimot like høye pensjonsutbetalinger for kvinner og menn, livet ut.


I tillegg krever Fagforbundet at pensjonsordningen for disse virksomhetene blir tariffestet slik at en slipper å forhandle om dette spørsmålet i hver enkelt av de berørte barnehagene. Men tariffesting er NHO prinsipielt imot i hele privat og ideell sektor, så denne streiken kan bli langvarig.