Støtt Stig Berntsen - bortvist for å være antirasist, nå møter han i retten

Rødt Oslo oppfordrer antirasister som har tid og mulighet til å møte opp 29. oktober kl. 09.00 i Oslo Tingrett for å støtte Stig Berntsen. Stig Berntsen ble arrestert av politiet da han nektet å la seg bortvise fra Karl Johan i en 24-timers periode. Nå skal han møte i retten for å forsvare sin rett til å delta i valgkamp og retten til å vise uenighet med rasister når de sprer sitt hatefulle budskap.

Denne saken er prinsipielt viktig og berører antirasister i hele Norge. Ytringsfriheten har stor plass i det norske samfunnet, men hatefulle ytringer er forbudt, antirasisters budskap om likeverd, menneskeverd og mangfold er hverken hatefullt eller ulovlig. I denne saken ser det ut til at høyreekstreme fått diktere politiet for å få spre sitt hatefulle budskap i fred.

I forbindelse med kommunevalgkampen ble den danske høyreekstremisten, Rasmus Paludan, invitert til å delta på stand på Karl Johan. Paludan er kjent for å gi uttrykk for ekstremt muslimhat og å argumentere for etnisk rensing. Det var det høyreekstreme mikropartiet, Selvstendighetspartiet, som hadde invitert Paludan.

Fredag 16. august var det annonsert at Paludan skulle holde appell på standen til Selvstendighetspartiet. Denne appellen ble møtt med en bred motdemonstrasjon støttet av mange ulike organisasjoner og fagforeninger.

Dagen før appellen var tillyst, torsdag 15. august, deltok Paludan på Selvstendighetspartiets stand og spredte sitt budskap om hat til forbipasserende. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Oslo, antirasist og en av Rødt Oslos kandidater til Oslo bystyre, Stig Berntsen, var en av flere som kom til standen for å ta avstand fra det rasistiske og hatefulle budskapet. Det var mye politi ved standen.

Berntsen var en av flere som filmet aktiviteten på standen med telefonen sin, noe som ble tatt ille opp. Selvstendighetspartiet ville tydeligvis spre sitt rasistiske budskap uten at det ble dokumentert. En av dem truet derfor Berntsen med en spray, noe politiet valgte å ikke ta tak i. Etter ønske fra Selvstendighetspartiets representanter ba i stedet politiet Stig Berntsen om å forlate Karl Johan i 24 timer – noe som normalt vil kalles en bortvisning.

En bortvisning i 24 timer fra Karl Johan ville fratatt Stig Berntsen mulighet til å drive valgkamp på Rødt Oslos stand noen hundre meter bortenfor, og han påpekte dette overfor politiet. De opprettholdt at han skulle forlate området, og han valgte da å nekte fordi han ble fratatt sine demokratiske rettigheter. «Jeg har ikke brutt noen lov. Dere får heller arrestere meg», sa Berntsen til politiet og ble innbrakt uten dramatikk.

I en tid hvor hoveddelen av befolkninga går rundt med kamera i lomma og filmer det meste av det som skjer rundt seg i det offentlige rom, ble altså Stig Berntsen bortvist av politiet fordi høyreekstreme i Selvstendighetspartiet syntes det var ubehagelig at han dokumenterte deres rasistiske aktiviteter.
– En ting er at Selvstendighetspartiet blir provosert av venstresiden. En annen er når politiet etterkommer ønsket fra ytre høyre, sa Berntsen til Dagsavisen noen dager senere.

Saken til Stig Berntsen er viktig fordi det handler både om retten til å drive alminnelig politisk aktivitet gjennom valgkamp og retten til å protestere mot rasisme og hatefulle ytringer.

Pressekontakt: Siavash Mobasheri, leder av Rødt Oslo