Stans helsebyråkratenes farlige planer: Redd Ullevål sykehus – Bygg Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalen

Denne uttalelsen blei vedtatt på Rødt Oslos årsmøte 13. og 14. februar 2021.

Kampen om hvordan Oslos offentlige sykehus skal utformes er langt fra over. Høstens valgkamp kan bli avgjørende for denne langvarige sykehusstriden. Rødt Oslos vil kjempe for at sykehusene bygges ut fra befolkningens behov for sykehustjenester, ikke ut fra helseforetakenes bunnlinjetenkning.

Rødt Oslo sier derfor nei til det «målbildet» styrene i Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst (HSØ) har vedtatt og som helseminister Høie godkjente i 2016: En gigantisk og svært kostbar utbygging ved Rikshospitalet på Gaustad og på Aker, mens nedlegging og salg av Ullevål sykehus skal delfinansiere det hele. Resten skal finansieres ved statlige lån som skal betales tilbake ved effektivisering av driften, 48 000 færre liggedøgn i året og overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten.

Disse planene har møtt stor folkelig og faglig motstand. Pandemien har vist oss at beredskapen ikke har vært god nok. Det er grunn til å frykte framtidig sykehuskapasitet. Byggetomtene er for små, og særlig trangt er det rundt Rikshospitalet. Det blir ikke plass til all nødvendig aktivitet fra Ullevål der. Mye presses inn på Aker, som da ikke blir det lokalsykehuset befolkningen trenger. Utbyggingen blir massiv og kompakt. Samtidig må det bygges i høyden med opptil 70 meter høye såkalte smittetårn både ved Rikshospitalet og på Aker. Opp mot dette blir det uforståelig ikke å bevare Ullevål sykehus, med det internasjonalt anerkjente akutt- og traumemiljøet der.

Det er lagd rapporter som viser at det er fullt mulig å bygge nytt og skape et funksjonelt moderne sykehus på den romslige Ullevål-tomta og samtidig sikre reservekapasitet for framtidig sykehusutbygging. Tryggheten for at et offentlig sykehus tar deg imot og gir deg god behandling den dagen du trenger det, har vært en del av den norske velferdskontrakten. Rødt slåss for at det fortsatt skal være slik, rundt i landet vårt, i bydelene i Oslo, i Oslo bystyre og på Stortinget.

Rødt Oslo vil arbeide for:

  • gode offentlig sykehus med nok kapasitet for hele Oslos befolkning
  • for å bevare Ullevål sykehus.
  • å bygge ut Aker sykehus som lokalsykehus for Groruddalens fire bydeler. Dette skal prioriteres og starte først.
  • å stanse planene om å samle all psykiatri på Aker
  • å bevare dagens Rikshospital med sine viktige landsfunksjoner.
  • å bevare og bygge ut psykiatrien på Gaustad psykiatriske sykehus
  • forkaste helseforetaksloven og ha tilbake demokratisk styring av sjukehusene

Siavash Mobasheri og Maren Rismyhr

Rødt jobber for Ullevål og Aker både på Stortinget og i bystyret. F.v: Siavash Mobasheri (leder i Rødt Oslo og bystyrerepresentant), Bjørnar Moxnes (leder i Rødt og stortingsrepresentant), Maren Rismyhr (bystyrerepresentant) og Seher Aydar (vara til Stortinget og andrekandidat).