Smartere bilpolitikk

Innlegg i Klassekampen 3. februar av Siavash Mobasheri, leder av Rødt Oslo, bystyrerepresentant.

Regjeringa har, etter oppfordring fra blant andre Ap og MDG i Oslo, vedtatt å tillate norske kommuner å innføre såkalte «nullutslippssoner» – soner hvor kun elbiler og andre fossilfrie biler får lov til å kjøre. I ettertid er vi blitt kjent med at Senterpartiet går til kamp for retten til å forurense indre Oslo med dieselbiler.

Det er usosial og lite treffsikker miljøpolitikk å kun tillate elbiler i deler av byen. Like håpløst er det å heie fram flere dieselbiler i indre by. Rødt vil heller ha soner frie for privatbilisme, helt uavhengig av motortype. Da blir det like ulovlig for fattig og rik å ødelegge miljøet.

Veitrafikken står for over 60 prosent av klimagassutslippene i Oslo og den lokale luftforurensingen er helseskadelig. Da er det absurd at Trygve Slagsvold Vedum og Oslo Senterparti går til kamp for dieselbiler. Dette framstår som et litt desperat og populistisk forsøk på å kapre noen FNB-stemmer i Oslo.

På den andre siden står byrådet og mener det er helt greit å gi subsidierte Teslaer og Porscher eksklusiv tilgang i byen vår. Ap, SV og MDG legger altså opp til at man kan kjøpe seg forbi begrensninger på privatbilismen ved å ha en elbil. Det løser verken klima-, miljø- eller ressursutfordringene Oslo og verden står overfor.

«Målet er å løse klimakrisen. For å komme dit trenger vi et stort folkelig flertall.»

Rødt mener nullutslippssone er en dårlig løsning. Vi er ikke enige med Oslo-byrådet i at privatbilismen fortsatt skal ta så stor plass i Oslo. Elbiler reduserer utslipp fra veitrafikken, men de tar like mye plass i bybildet som fossile biler, og bidrar til utslipp av svevestøv og mikroplast. Produksjon av elbiler krever mye energi og utvinning av sjeldne mineraler gir store naturinngrep. Det er godt dokumentert at det pågår alvorlige menneskerettighetsbrudd og barnearbeid i utvinningen av kobolt, et sentralt mineral i elbilene.

Det er åpenbart også behov for å avklare noen misforståelser i debatten. Det er verken foreslått eller vedtatt nullutslippssoner i Oslo sentrum. Det er avsatt fire millioner kroner til å utrede nullutslippssoner.

Uansett resultat av den utredningen kommer Rødt til å jobbe for at kommunen prioriterer å starte prosessen med å stenge flere områder innenfor ring 1 for privatbiler. Næringstrafikk, folk med bevegelsesproblemer, kollektivtransport (inkludert taxi) og utrykningskjøretøy bør fortsatt ha tilgang til bilfrie soner, helt uavhengig av hvilken motor de har.

Målet er å løse klimakrisen og unngå irreversible endringer i naturen, og for å komme dit trenger vi et stort folkelig flertall med oss. Både Senterpartiet og MDG sine løsninger legger opp til det motsatte. Rødt er opptatt av rettferdig miljøpolitikk – både fordi vi er opptatt av rettferdighet, men også fordi vi trenger at flertallet av folk står bak løsningene. Uten folk taper klimakampen.