Sjukehusinterpellasjon

Motstanden mot Helse Sør-Østs planer for Oslo-sjukehusene er sterk og økende. Stadig flere forstår at planene ikke vil dekke befolkningens behov for sjukehus framover.

For Rødt er det vanskelig å forstå at tidligere og nåværende byråd siden 2016 har latt seg forføre av Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Østs urealistiske planer for utbygging av Oslo-sykehusene.

Rødt mener det er helsepolitisk galskap å gjennomføre ødeleggelsen av Ullevål sjukehus for så å selge Oslos beste sjukehusområdet.

Etter hvert er det blitt tydelig hvor massiv og ødeleggende utbygginga på Gaustad vil bli. Grøntarealer og verneverdig natur og bygninger må ofres. Tomta er for liten!

Langt færre har fått med seg at konsekvensene av Helse Sør-Østs planer for Aker er minst like ille. Også her blir det massiv utbygging med over 70 meter høye bygninger. Også her må grøntarealer og verna bygninger ofres. Også her er tomta for liten.

I valgkampen virket det som alle partier var for å prioritere utbygging av Aker som lokalsjukehus for hele Groruddalen. Ja, det er sikkert og visst at befolkningen her trenger dette lokalsjukehuset. Men det er viktig å forstå at det ikke lar seg kombinere med Helse Sør-Østs plan om å legge ned Ullevål sjukehus.

Helse Sør-Øst vil splitte Ullevål i to og fordele sjukehuset mange funksjoner på nye Aker og Gaustad. Men siden Gaustad-tomta er liten og trang må størsteparten av dagens Ullevål presses inn på Aker. Derfor har Helse Sør-Øst først og fremst planlagt Aker som et stort akuttsjukehus – på størrelse med dages Ahus. Helse Sør-Øst har ingen konkrete planer for å samle Groruddalen på Aker med det første. Dermed vil heller ikke Ahus få nødvendig avlastning.

Oppsplitting av Ullevål og salg av tomta er derfor et direkte hinder for rask realisering av det lokalsjukehuset befolkningen i Groruddalen så sårt trenger. Rødt vil ikke godta at dette utsettes til nærmere 2040.

I Rødt er vi glade for at det nå er flertall i bystyret for lå sette Gaustad-planene på vent til fortsatt drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet. Nå må Helse Sør-Øst lytte til Oslos folkevalgte i denne viktige saken.

Rødts Maren Rismyhr hadde denne interpellasjonen i Oslo bystyre 29.01.20