Samarbeidsavtale med Fagforbundet Oslo

De siste fire åra har Fagforbundet Oslo og Rødt Oslo hatt en samarbeidsavtale og jevnlige samarbeidsmøter. Torsdag 28.11 blei en ny samarbeidsavtale underskrevet.

Rødt og Fagforbundet Oslo deler en felles politisk plattform på viktige områder. Vi er enige om at en sterk offentlig sektor er nødvendig dersom vi skal sikre rettferdig fordeling og likebehandling, og vi er enige om at kommunesektoren skal danne grunnlaget for utviklingen av velferden. Formålet med denne avtalen er å formalisere et samarbeid begge parter ser på som naturlig.

Leder i Fagforbundet Oslo Roger Dehlin (til venstre) og leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri med avtalen.

Partene skal møtes jevnlig og jobbe sammen for politiske saker der vi har felles mål.

Rødt Oslo er glad for at vi har fått på plass en ny avtale med Fagforbundet Oslo og ser fram til et godt samarbeid i åra som kommer.

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet Oslo og Rødt Oslo

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet Oslo og Rødt Oslo