Arbeiderpartiet og byrådet har satt budsjettsamarbeidet med Rødt Oslo på spill

I det ekstraordinære styremøte søndag 16. september, konstaterte Rødt Oslo at byrådspartiene har brutt samarbeidsavtalen med Rødt (punktene 3b og 3d), og dermed satt budsjettsamarbeidet på spill.

Byrådet har gått inn for at Unicare får opsjon på videre drift av Manglerudhjemmet i to år uten at dette har blitt drøftet med Rødt, sier leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri. Rødt har ikke en gang blitt informert om prosessene, og i praksis opplever vi at Rødt har blitt ført bak lyset.

Mobasheri understreker at rekommunalisering av sykehjem er spesifikt nevnt i samarbeidsavtalen og det må være åpenbart for alle involverte at dette er en sak av stor viktighet for Rødt.

Til tross for byrådspartienes åpenbare brudd på avtalen, og manglende vilje til å informere, drøfte saker og følge opp avtalen, er Rødt Oslo villig til å gå inn i diskusjoner om et videre samarbeid, sier Mobasheri. Utgangspunktet for en slik prosess er at Rødt Oslo ønsker å sikre gode lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for de ansatte ved Manglerudhjemmet.

Mobasheri mener at beboerne på Manglerudhjemmet er godt ivaretatt av de ansatte i dag og byråden legger vekt på at de skal tas godt vare på videre. Rødt Oslo vil sikre at de ansatte også blir ivaretatt og at de blir sikret faste stillinger i Oslo kommune i framtida om de ønsker det.

Det er uakseptabelt for Rødt Oslo med en løsning hvor de ansatte ved Manglerudhjemmet må betale for byrådets politikk med dårligere lønns- og pensjonsrettigheter. Om dette ikke kan løses på andre måter enn å avslutte Unicares engasjement ved Manglerudhjemmet, vil vi kreve at dette gjøres, sier Mobasheri.

Rødt Oslo tar ingen avgjørelse om budsjettsamarbeidet nå, men avventer resultat av samtaler med byrådspartiene, avslutter leder i Rødt Oslo Siavash Mobasheri.

Samarbeidsavtalens pkt. 3b og 3d

3. For å forvalte flertallet i fellesskap er partiene enige om følgende:

b. Byrådslederen inviterer jevnlig til møte med de fire partienes gruppeledere og eventuelle andre nøkkelpersoner for å drøfte viktige saker og oppfølging av avtalen.

d. Byrådet konsulterer partiet Rødt før viktige saker fremmes av byrådet på områder som er omtalt i denne avtalen.

Les her: Rødt Oslos samarbeidsavtale med byrådspartiene (PDF)

Les her: Fagforbundet er skuffet over byrådet

Kontakt leder i Rødt Oslo for ytterligere kommentarer

Siavash Mobasheri

47848269