Rødt vil ha trygge fortau, uten farlig ferdsel

En ny elsparkesykkel-lov er snart klar, det er et steg i riktig retning! Men stortingspolitikerne går ikke langt nok.

Det er absurd at det fortsatt skal være lov å kjøre med elsparkesykler på fortau og gangveier. Forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau og gangveier er en av de viktigste tiltaka for å nå Oslos mål om å være universelt utformet innen 2025.

Det er uheldig at lovforslaget ikke åpner for at kommunene kan avgjøre om de vil tillate utleie av elsparkesykler. Stortinget må også pålegge om at regler for motoriserte kjøretøy skal følges av brukerne, ellers vil ikke ny elsparkesykkel-lov ha noen særlig betydning.

Rødt Oslo er tidlig ute med å utforme forslag til lokale regelverk slik at det skal kunne iverksettes straks stortinget har vedtatt den nye elsparkesykkel-loven. Gi gjerne innspill på hva vi skal vektlegge!

Nå er det viktig at alle gode krefter samles rundt noen tydelige krav og får partier i bystyret (og stortinget) til å slutte å være #fortausblinde.

Forslag vi vurderer å fremme:

• å innføre forbud mot å kjøre på fortau og gangveier fordi fortau skal være for gående.

• at utleieselskap ikke kan utplassere sine sparkesykler uten en avtale med Oslo kommune.

• å innkreve avgift for innsamling, oppbevaring og utlevering av villparkertesparkesykler. Gebyret skal dekke alle kostnader forbundet med innhenting og oppbevaring.

• at Oslo kommune kan beslutte at elsparkesykler må settes på definerte parkeringsområder, innføre røde soner der det er totalforbud mot bruk av elsparkesykler og beslutte soner med fartsreduksjon.

• innføre promillegrense

• sette et tak på antallet ståmopeder og utleieselskapene må rapportere hvor mange de har satt ut.

Les Vårt Oslos sak (for abonnenter)