Rødt styrker Oslo-budsjettet

Tirsdag formiddag blei Rødt og byrådspartia Ap, MDG og SV enige om Oslo-budsjettet for 2023. Til sammen har Rødt styrka velferden i Oslo med omtrent 200 millioner i tillegg til byrådets forslag.

Bystyrerepresentantane våre Maren Rismyhr, Siavash Mobasheri og Sofia Rana

Rødt prioriterer velferd i dyrtida

Matkøene vokser i Oslo og altfor mange familier forteller at de nå enten må gå til Nav eller frivillige for gratis mat eller hoppe over måltider for å få hverdagen til å gå opp. Matfattigdom, eller sult som det egentlig heter, er tilbake som samfunnsproblem i Oslo. Samtidig blir de aller rikeste stadig rikere. Det er dypt urettferdig.

- Når staten ikke stiller opp midt i den strøm- og matpriskrisa vi er inn i, så er Oslo kommune nødt til å stille opp for sin egen befolkning. Som et hastetiltak er vi enige om å gi 2 millioner til frivillige og ideelle organisasjoner som gir gaver, mat og klær til de som sliter økonomisk før jul, sier Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødt Oslo.

Midlene fordeles slik:

 • Blå Kors – 500 000
 • Evangeliesenteret – 500 000
 • Kirkens Bymisjon – 500 000
 • Frelsesarmeen - 500 000


Rødt stopper velferdskutt og styrker ressurser til spesialpedagoger i barnehager

Den største enkeltsummen går til velferd i bydelene, hvor vi styrker bydelsøkonomien med ca. 100 millioner.

- Det er bydelene som står for mange av de viktigste tilbuda til oss som bor i Oslo, som hjemmehjelp, fritidstilbud for barn og unge og barnehager. Disse pengene vil hjelpe sårbare grupper i byen vår, sier Maren Rismyhr, bystyrerepresentant for Rødt.

Vi gjør tre grep for å bedre situasjonen i de 15 bydelene:

 1. Vi stopper ytterligere velferdskutt i bydelene ved å sette av 65 millioner til å reversere store deler av byrådets rammekutt.
 2. Vi legger inn 20 millioner kroner til å styrke ressurser til spesialpedagoger i barnehager. Fordi behovet for å ta vare på de mest sårbare barna i barnehagen, er mye større enn dagens bemanning kan klare.
 3. I tillegg setter vi inn 12 millioner kroner ekstra for å kompensere Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand for det reduserte tilskuddet til fritidstilbud for barn og unge etter endringer fra staten.

Rødt åpner endelig Hagegata 30 for tredje boligsektor!

Vi setter av 50 millioner kroner til å sette i gang med rehabilitering av blokka og forplikter byrådet til å legge inn nok penger til å gjøre det ferdig i forbindelse med revidert budsjett 2023.

- Det er et historisk gjennomslag at vi endelig legger penga på bordet til sosial boligpolitikk i Hagegata 30-blokka, sier Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt.

Det pågår en boligsosial krise i landet vårt og verst ramma er hovedstaden. Samtidig har Oslo kommune hatt ei blokk på Tøyen torg med over 50 leiligheter som har stått tom i over åtte år. Da beboerne ble kasta ut hasta det visst med å komme i gang og i åra etterpå har det ikke mangla på verken gode intensjoner og utsagn – bare handling. Forfalt har også de politiske ambisjonene om hvordan vi skal løse boligkrisa. Nå tar vi i Rødt grep, og vi begynner med Hagegata 30.

Stopper prisøkning og kutter i egenandel i TT (Tilrettelagt Transport)-tilbudet for eldre og bevegelseshemmede

Vi i Rødt er vi glade for å få med byrådspartiene med på å kutte egenandelen på TT med 10 millioner kroner. Vi kommer til å følge opp dette i framtidige budsjetter slik at egenandelen kommer på nivå med prisen for en enkeltbillett i kollektivtrafikken.

Vi lever i en by med store sosiale forskjeller. Mange har dårlig råd, og det er folk som ikke kan bevege seg fritt som andre i byen vår og som derfor trenger TT-transport. I sitt budsjettforslag la byrådet fram et forslag om kutte i prisen på ordinær kollektivtrafikk – uten å ville kutte for de som er avhengig av TT. De som trenger TT-kort i Oslo, betaler nesten dobbelt så mye som de som kan reise med vanlig kollektivtrafikk. Det er dypt urettferdig.

TT-transport er et tilbud til dem som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke kollektivtransport på egenhånd. De nyeste tallene fra Ruter, som har ansvar for TT-kjøringen i Oslo, viser at 14 677 personer i Oslo bruker TT-transport. 9657 av dem er over 67 år.

Videre prosess
Disse tallforslaga behandles først i Finansutvalget på rådhuset torsdag 1. desember, ei uke senere – onsdag 7. desember – skal budsjettet ferdigbehandles i bystyret.

Påplussinger driftsbudsjettet
:

 • Reversere rammekutt i bydelene - 65 millioner
 • Spesialpedagoger i barnehager - 20 millioner
 • Kompensere 8 bydeler for tapte Bufdir-midler til ungdom -12 millioner
 • Redusert egenandel tilrettelagt transport (TT), permanent vedtak - 10 millioner
 • Reversere kutt uteseksjonen i Velferdsetaten - 2,5 millioner
 • Flerkulturell doula (fødselshjelper) - 1,4 millioner
 • Videreføring av ekstramidler fra i fjor til stilling til Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS) - 1,3 millioner
 • Aktivitetshus for Heroinassistert behandling (HAB)-brukere - 700 000
 • Opprette en søkbar støtteordning for organiserte ryddetiltak av elvebredder, strender og vann - 500 000


Påplussinger på investeringsbudsjettet:
Ny avsetning: Forsert rehabilitering av Hagegata 30 - 50 millioner
Oppgradere kunstgrasbane Kringsjå 1 (Lyn) - 8,65 millioner
Gjenåpning Aurevannsbekken i bydel Grorud - 3 millioner
Rehabilitere kunstgressbane på Bjørndal - 1,2 milloner


Økte tilskudd Velferdsetaten (påplussinger):
Fontenehuset Mortensrud - 800 000
Fontenehuset Oslo Øst - 800 000
Fontenehuset Sentrum - 800 000
Leieboerforeninga - lokallag - 400 000
Leieboerforeninga - samarbeid med NAV - 100 000
Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) - 500 000
Jussbuss - 500 000
Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) - 950 000
Skeiv Verden - skeiv kompetanse - 289 000
Skeiv Verden - kompasset - 400 000
Stiftelsen Sex og Samfunn - 950 000
RIO (Landsdekkende brukerorg. på rusfeltet) - 100 000
Foreningen for Human narkotikapolitikk (drift) - 201 000
Evangeliesenteret - 800 000
Maritakafeen - 800 000
Hope for justice - 500 000
Foreningen Røverhuset - 601 000
Oslo døveforening - 270 000
Regnbuevenn - seniortreff - 200 000
SIO- psykisk helsehjelp - 1,1 millioner


Økte kulturtilskudd (påplussinger)
Teatret Kloden 900 000
Sprbox 250 000
Det Andre Teatret 500 000
KIGO (Kultur i Gamle Oslo) 400 000
Fargespill 400 000
Fortellerfestivalen 300 000
Kunsthall Oslo 100 000
Unge Kunstneres Samfund 200 000
Mela 250 000


Økte andre tilskudd:
Groruddalen miljøforum - 100 000
Fotballbaner for jenter og gutter i Syria/Qamishlo - 700 000
Fairplay Bygg Oslo og omegn - 600 000

Nettsaker om budsjettforliket: