Rødt Oslos bystyregruppe søker ny gruppesekretær i 100 % fast stilling

Rødt Oslos bystyregruppe søker ny gruppesekretær. Kanskje er det deg?

Rødt har fire representanter i Oslo bystyre. Sammen med vararepresentantene og to ansatte, utgjør disse Rødt Oslos bystyregruppe. Bystyregruppa jobber opp mot Oslos folkevalgte organer for å få gjennomslag for Rødts politikk.

Vår nåværende gruppesekretær går over i en annen jobb fra høsten av, og vi søker derfor en ny person til denne stillingen på rådhuskontoret vårt. På kontoret arbeider to ansatte og tre frikjøpte folkevalgte.

Gruppesekretærens hovedoppgave er å bistå gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i arbeidet deres. Oppgavene er varierte og inkluderer blant annet forberedelser og gjennomføring av møter, utredning av saker og politisk rådgivning, informasjonsarbeid og kontordrift. Vi søker en person som jobber godt både selvstendig og sammen med andre, også når det tidvis er hektisk.

Arbeidsoppgaver:

• Bistå Rødts folkevalgte i bystyret og bydelsutvalgene bl.a. i arbeidet med politiske saker

• Drift av Rødts rådhuskontor

• Informasjonsarbeid, både innad og utad

• Forberede og bidra til gjennomføring av interne møter, seminarer o.l.

• Kontakt med andre deler av partiorganisasjonen, andre organisasjoner og andre som henvender seg til Rødts bystyregruppe

Ønsket kompetanse og kvalifikasjoner:

• God kjennskap til Rødts politikk og organisasjon er en forutsetning

• Kjennskap til Rødt Oslo og Oslo-politikk generelt, og erfaring fra politisk arbeid, f.eks. kvinnepolitisk, er en fordel

• Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne

• Annen relevant erfaring og/eller relevant utdanning kan også tillegges vekt

Egenskaper vi ser etter:

• Du kan arbeide selvstendig og systematisk, men du liker også å samarbeide med andre

• Du kan prioritere og arbeide metodisk når det tidvis er hektisk

• Du evner å sette deg inn i saker, analysere og sammenfatte skriftlig

• Du står inne for Rødts politikk

Fortell oss gjerne i søknaden litt om hvilke politiske saksfelt du har erfaring med eller interesserer deg for.

Stillingen er en fast fulltidsstilling og lønnes etter kommunalt lønnstrinn 35. Du får medlemskap i Oslo pensjonsforsikring (OPF).

Stillingen innebærer noe kveldsarbeid i forbindelse med politiske møter.

Tiltredelse så raskt som mulig fra 15. august 2020.

Spørsmål om stillingen og hvordan du søker:

Søknaden sender du til gruppeleder Eivor Evenrud, eivor.evenrud@oslobystyre.no.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Marit Halse, marit.halse@oslobystyre.no.