Rødt Oslos årsmøte 13. - 14. februar

Rødt Oslo avholder digitalt årsmøte 13. og 14. februar 2021.

Tid: Lørdag 13. og søndag 14. februar

Sted: digitalt

Styret i Rødt Oslo ønsker velkommen til fylkesårsmøte 13. og 14. februar. Grunnet koronapandemien blir årmøtet heldigitalt. Alle medlemmer i Rødt Oslo og Oslo Rød Ungdom har rett til å møte med tale- og forslagsrett. Bare valgte delegater fra lagene og fra Oslo Rød Ungdom har stemmerett. Medlemmer som ikke er valgt som delegater men som ønsker å delta på møtet må melde seg på senest fredag 5. februar. Ta kontakt med din lagsleder dersom dette er aktuelt for deg. Delegatene fra Rødt og Rød Ungdom må ha betalt medlemskontingenten før årsmøtet starter. Nye medlemmer må ha vært betalende medlemmer i minst tre uker.

Denne innkallingen erstatter 1. innkallingen. Spørsmål kan sendes til oslo@roedt.no.

Frister fram mot årsmøtet

Fredag 5. februar frist for påmelding for observatører på årsmøtet.

Onsdag 10. februar kl. 18.00: Frist for forslag som skal behandles på årsmøtet, unntatt uttalelser

Fredag 12. februar kl. 12.00: Frist for å stille helhetlige forslag til uttalelser (det betyr at endringsforslag kan komme senere).

Fylkesstyret innstiller følgende saksliste:

Konstituering

Årsmelding

Regnskap

Bystyregruppas regnskap og årsmelding

Valg 2021

Handlingsplan

Budsjett

Innkomne forslag

Uttalelser

Valg av styre, revisorer og valgkomité