Rødt Oslo støtter vekterne i streik!

Rødt Oslo stiller seg 110 % bak vekternes krav om anstendig lønn, rettigheter til lærlinger, faste og hele stillinger og kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Alle har krav på et ordna arbeidsliv!

Vi hører stadig vekk at koronasituasjonen brukes som et argument mot rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. NHO Service og Handel har kalt vekterstreiken «umusikalsk». Rødt Oslo mener at når Securitas-sjefen tjener ti ganger så mye som en vanlig vekter, må vekterne få streike for å minske lønnsgapet.

I tillegg til høyere lønn, ville vekterne sette i gang et arbeid med å se på ufrivillig deltid i bransjen. Dette er en bransje med mye deltid. For ungdom og studenter er det greit, men vektere som har dette som levebrød ønsker full, fast stilling.

Rødt Oslo oppfordrer alle våre medlemmer og sympatisører til å støtte de streikende så lenge det det blir nødvendig! Når vekterne nå har tatt skrittet med å streike for rettferdige krav, er dere et forbilde for andre i lavlønnsyrker. Dere fører en kamp for egne arbeidsforhold, men kampen har også betydning for andre.

Lykke til med streiken - vi støtter dere hele veien!


Les mer om bakgrunnen til konflikten her og her.

Følge med på utviklinga i saken på Norsk Arbeidsmandsforbund hjemmeside.