Rødt Oslo støtter Unio-streiken

Rødt Oslo støtter helhjertet Unios kamp for kunnskap og trygghet i årets mellomoppgjør!

I en tid hvor mange av Unios medlemmer har vært i fronten i kampen mot pandemien ser vi hvor mye arbeidsgiver egentlig verdsetter dem. Sykepleiere, lærere, barnehagelærere, fysioterapeuter og mange andre yrkesgrupper står på slik at samfunnet kan gå omtrent som normalt. De får velfortjent applaus og hyllester av sentrale politiske figurer og befolkningen for øvrig, men dessverre kan man ikke betale lån og mat med applaus og komplimenter.

Vi står sammen med de rundt 20 000 Unio-medlemmene som nå er i streik. Vi står særlig sammen med de nesten 2000 Unio-medlemmene som nå streiker i Oslo kommune. Vi ser at Unio tar hensyn til koronaberedskapen i streikeuttaket på det største alvor.

De som har skoen på vet best hvor den trykker. Dette er tilfelle med arbeidere som daglig møter virkeligheten i barnehager og skoler, på sykehjem og rehabiliteringsentre, i skolehelsetjenesten og ute i bydelene. At Oslo kommune som arbeidsgiver ikke lytter, er både skuffende og bekymringsverdig.

Rødt Oslo er bekymret for at helsearbeidere i praksis har mistet streikeretten, med tanke på at de foregående streikene til blant annet Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening, har endt med tvungen lønnsnemnd.

Rødt Oslo gir dere som streiker full støtte og heier på dere i kampen for et nødvendig lønnsløft!