Rødt Oslo støtter sykehusstreiken

29. mai gikk sykehusansatte over hele landet ut i streik. Det streikes for rett til pensjon fra første krone - også i små stillinger. Rødt Oslo støtter streiken fullt ut.

Rødt Oslo støtter streiken | Foto: Fagforbundet

- De som er ansatt i kommunene har hatt rett til pensjon fra første krone siden 2013. På sykehusene er det ikke sånn. Der må du ha minimum 20 % stilling før du tjener opp pensjon fra arbeidsgiver. De som ikke blir inkludert i tjenestepensjonen, mister ikke bare alderspensjon, de mangler også uførepensjon. De mangler den sikkerheten kollegaene deres får, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo.

- Dette rammer mellom 5.000 og 10.000 ansatte på sykehusene. Det er ofte helgevakter og lavt lønnede grupper. Rundt 70 % av dem er kvinner. Over halvparten er under 35 år. Dette er rett og slett en kvinnefiendtlig politikk. Vi vet at kvinner tjener dårligere enn menn, kvinner jobber oftere deltid enn menn og kvinner får dårligere pensjon enn menn. Dette vil vi i Rødt gjøre noe med. Vi vil at heltid skal være en rettighet og deltid en mulighet, påpeker Mobasheri.

Mobasheri understreker at Rødt vil reversere den usosiale pensjonsreformen. Vi jobber for at folketrygden skal være grunnpilaren i velferdsstaten og sikre pensjon og ytelser som gir økonomisk trygghet til alle uavhengig av kjønn, klasse og helsetilstand.

Dette er ikke gjort i en håndvending, og mange slag må vi vinnes underveis. Akkurat nå handler det om pensjonsrettighetene til mange sykehusansatte. - Rødt gir sin fulle støtte til sykehusstreiken – og det kan du også gjøre ved å besøke de streikende ved Aker og Ullevål sykehus og vise din støtte, avslutter Mobasheri.