Rødt Oslo støtter kravet om tariffavtale på Godt Brød på Grünerløkka

Støtteuttalelse fra Rødt Oslo

I januar 2019 streiket Fellesforbundets medlemmer for tariffavtale på Godt Brød Nydalen. Etter seks dagers streik meldte arbeidsgiveren seg inn i NHO, og etter en lang prosess var endelig Fellesforbundets tariffavtale på plass i september 2019. Som en del av denne prosessen fikk også Godt Brød Trondhjem tariffavtale. Nå står Godt Brød Grünerløkka for tur.

Godt Brød Grünerløkka har ikke latt seg overbevise av tariffavtalene i andre deler av kjeden og de har vært uvillige til å finne en løsning sammen med Fellesforbundet. Nå blir det streik fra og med 10. juni.

Rødt Oslo gir sin fulle støtte til Fellesforbundets medlemmer som krever tariffavtale ved Godt Brød Grünerløkka. Vi oppfordrer alle våre medlemmer og sympatisører til å støtte de streikende fra 10. juni. Vi håper mange vil stille opp som streikevakter og at enda flere vil gi tydelig tilbakemelding til Godt Brød Grünerløkka i sosiale medier og andre sammenhenger. Vi oppfordrer våre medlemmer kjøpe godt brød og bakevarer andre steder så lenge konflikten varer. Her er det en arbeidsgiver som trenger å få klar beskjed om at alle har rett til ordna arbeidsforhold og at tariffavtaler skal være en selvfølgelighet.

Rødt Oslo står sammen med de streikende fra 10. juni og så lenge det det blir nødvendig!