Rødt Oslo støtter heismontørene i Schindler AS

Rødt Oslo er glade for at heismontørene i Schindler står stødig og oppreist i kampen for faglige rettigheter.

Streikende heismontører og Rødts bystyrerepresentant Sofia Rana

Det er uakseptabelt at en bedriftsledelse prøver å svekke klubben ved å bryte inngåtte avtaler. Dette handler ikke om bruddene er små eller store, det handler om prinsippene for et ordna arbeidsliv.

Fagforeningsknusing er aldri akseptabelt og Schindler AS blir møtt med svar på tiltale når de nå har nektet å utbetale lønn til de ansatte for utført arbeid. Den som ikke betaler kan ikke regne med at noen arbeider.

Rødt Oslo støtter streiken i Schindler AS og oppfordrer sine medlemmer til å støtte streiken gjennom støtteerklæringer, deltakelse i markeringer, ved å bidra i digitale aksjoner og gjennom å vise støtte til streiken i alle sammenhenger hvor den kan løftes fram.

Les mer om bakgrunnen til konflikten her og her.

Følge med på utviklina i saken på Heismontørenes fagforening sin Facebookside.