Rødt Oslo støtter aksjonistene utenfor Olje- og energidepartementet

Støtteerklæring fra Rødt Oslo 1. mars 2023:

Aksjonister utenfor olje - og energidepartementet 27. februar 2023 Foto: Amanda Iversen Orlich

11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at vindparkene Roan og Storheia på Fosen bryter med menneskerettighetene til reindriftsutøverne i området, og at konsesjonen derfor er ugyldig.

Torsdag 23. februar okkuperte aktivister ledet av ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Riksforbund, NSR Nuorat, og Natur og Ungdom resepsjonen til Olje- og energidepartementet (OED) i Oslo. Da hadde det gått 500 dager fra Høyesterett fastslo vindkraftverkene på Fosen er ulovlig oppført, mens myndighetene har latt dagene gå uten å foreta seg noe som helst.

Aksjonistene har tydd til sivil ulydighet i protest mot departementets hittil passive holdning og for å kreve handling: Vindturbinparken må rives, landet tilbakeføres. Med fredelige midler har aksjonistene fremsatt sine krav, men allikevel fikk de begrensa kontakt med presse og tilgang på mat. Natt til mandag ble aksjonister fra NSR Nuorat og Natur og Ungdom hentet av politiet og båret bakveien ut av OED. Dette kan bare tolkes som et forsøk på å stilne oppmerksomheten om saken og aksjonistenes krav. Rødt Oslo reagerer sterkt på hvordan OED har behandla aksjonistene.

Det er staten som bryter loven i denne saken. En av grunnpilarene i det norske demokratiet er at rettsvesenet har reell makt. Rødt Oslo mener den mangelfulle oppfølginga av dommen og anerkjennelsen av menneskerettighetsbruddet er uakseptabel, og at det svekker tilliten til rettstaten. Samiske rettigheter må respekteres og kan ikke overkjøres av staten uten at det får konsekvenser.

Rødt Oslo gir sin fulle støtte til aksjonistene og krever at regjeringa tar ansvar omgående: Anerkjenn menneskerettighetsbruddene og fjern vindturbinene.


Riv turbinene på Fosen nå!

La fjella leve - Baajh Vaeride Årrodh!