Rødt Oslo søker organisasjonssekretær i 100 prosent stilling.

Vår organisasjonssekretær gjennom flere år har funnet seg en ny jobb, og vi lyser nå ut en 100 % stilling som organisasjonssekretær for Rødt Oslo.

Rødt Oslo har hatt en voldsom medlemsvekst det siste året, og en viktig del av organisasjonssekretærens oppgave vil være oppfølging av lokallagene og å hjelpe til med etablering av nye lokallag. Som organisasjonssekretær for Rødt Oslo vil du samarbeide tett med Rødt Oslos styre, følge opp vedtak og forberede saker etter behov. Stillingen innebærer også å svare på daglige henvendelser og fordele henvendelser til rette vedkommende i organisasjonen.

Rødt Oslo er en organisasjon i utvikling, og som organisasjonssekretær vil du få mulighet til å være med på denne utviklingen. De daglige arbeidsoppgavene kan variere, men de vil bla. omfatte:

  • Kontakt med lokallagene og koordinering av markeringer og arrangement
  • Forberedelse av ulike arrangement og møter (lokalleie, annonsering, m.m.)
  • Besvare henvendelser på telefon og e-post
  • Lage nyhetsbrev
  • Arbeid på nettsider og sosiale medier
  • Arbeid med presseutspill ved behov
  • Samarbeid med bystyregruppa ved behov

Vi ser etter en person som har erfaring fra organisasjonsarbeid på ulike nivåer og som er godt kjent med Rødts politikk. Evne til å jobbe selvstendig, samarbeide og kommunisere godt skriftlig er viktige egenskaper vi ser etter.

Erfaring og kjennskap til lokallagsarbeid, organisasjons- og kontorarbeid vil bli vektlagt.

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Arbeidsplass er partikontoret i Dronningens gate 22. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til tariffavtale mellom Handel og Kontor og Rødt.

Søknadsfrist: 15. mars 2018

Tiltredelse: Snarest

Søknad med CV sendes til oslo@roedt.no eller per post til Rødt Oslo , Dronningens gate 22 , 0154 Oslo