Rødt Oslo mener: En svak byrådssak om redusert forbruk i Oslo kommune

Byrådspartienes (Ap, MDG og SV) forslag til strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 ble behandlet i bystyret i går. Rødt mener det er på høy tid med en strategi for redusert materielt forbruk i Oslo, men vi savner flere konkrete tiltak med tidsfrister.

Dagens natur- og klimakriser er en logisk konsekvens av et system som baserer seg på ubegrenset vekst på en klode med begrensede ressurser. Rødt har lenge påpekt at man må gå vekk fra kapitalismen for å stoppe klima- og naturkrisa. Nå sier også tunge forskningsmiljøer det samme: Krisene og den økonomiske veksten går hånd i hånd, sier Siavash Mobasheri, bystyrerepresentant og leder i Rødt Oslo.

Siavash Mobasheri

De rike landene forbruker ikke-fornybare ressurser i et alarmerende tempo, vi overforbruker og utarmer fornybare ressurser, vi utrydder stadig flere dyre- og plantearter og med dagens utvikling i klimagassutslipp vil selv det gamle målet om å begrense klodens oppvarming til maks 2 grader være umulig å nå.

Han fortsetter: - Jeg skulle ønske at strategien tok inn over seg dette, og at tiltakene i større grad også bidro til å redusere den økonomiske veksten. Vi i Rødt forstår at tiltakene i første omgang må være innenfor rammene av kapitalismen, men de bør samtidig bidra til å utfordre dem. Tiltakene må ikke bare handle om hver enkeltes valg og moral, de må også handle om å endre systemet som gjør at vi tar disse valgene.

Rødt har skrevet utfyllende merknader og stilt mange forslag til denne saken. Men Mobasheri trekker fram tre forslag som bare fikk Rødts stemmer i bystyret 18. desember.

1. At kommunen bør velge lokale leverandører framfor andre, for å redusere utslippene fra transport og sikre lokale arbeidsplasser.

2. Gjennom innkjøp må kommunen jobbe for dobling av garantitider og reklamasjonsfrist på varene slik at produsentene presses til å lage varer med økt levetid og kvalitet. Dette er et konkret tiltak som utfordrer dagens bruk-og-kast-samfunn.

3. Reklames betydning når det gjelder forbruk er ikke nevnt i strategien. Ifølge analysebyrået Boostcom eksponeres nordmenn for rundt 3500 reklameinntrykk hver dag (2012). Det er ingen tvil om at det massive reklametrykket bidrar til at vi kjøper, bruker og kaster mer enn vi ville gjort ellers.

Jeg er forbauset over at SV og MDG, som har stilt og stemt for tilsvarende forslag i stortinget, ikke vil støtte Rødt sine forslag om å begrense reklame i det offentlige rom her i Oslo bystyret, sier Mobasheri.

Miljøproblemene løses best i fellesskap. Det gjelder også i denne salen, og det er bra at bystyret presser byrådet til å øke ambisjonsnivået ytterligere. Men jeg synes likevel det er rart at Høyre, Venstre og til og med FRP støtter flere av våre forslag enn byrådspartiene. Arroganse på at man selv vet best er enda mindre kledelig når den kommer fra de i maktposisjon, avslutter Mobasheri.

Klikk her for å lese mer om Rødts kommentarer og forslag til byrådssaken.