Rødt Oslo lager nytt program, og vi vil ha dine innspill!

Rødt Oslo skal vedta nytt arbeidsprogram på årsmøtet i 2023. Programkomiteen er i gang med å lage et programforslag, og vil gjerne ha innspill fra deg!

Leder i programkomiteen, Jorunn Folkvord, vil ha innspill til programarbeidet


Har du innspill, send det inn via dette skjemaet eller på e-post til programkomiteens sekretær: vfoseide@oslobystyre.no

Medlemmer i programkomiteen:
Jorunn Folkvord, leder
Mari Rise Knutsen
Kaspar T. Steudel
Luis Espinoza
Eli Aaby
Alf Jørgen Schnell
Atle Wilhelmsen
Ylva Holm Torsteinson
Mari Røsjø
Ingrid Kvamme Fredriksen
Hjalmar Richter Kolsaker
Jorge Soria
Maren Rismyhr
Sivert Brungot (Rød Ungdom)
Sekretær: Vegard Troøyen Foseide

Her finner du vårt gjeldende arbeidsprogram for 2019-2023.

Her er årsmøtevedtatte frister for programarbeidet framover:

Fredag 1. juli:
Frist for innspill til rammeverk/organisering og innspill til saker som bør programfestes.

Mandag 26. september
Programutkast sendes ut til lokallag og medlemmer. Alle inviteres til å komme med innspill og tilbakemeldinger.

Fredag 4. november
Frist for innspill til til programutkastet.

Mandag 28. november
Ferdig programforslag sendes til lag og medlemmer.

6 uker før årsmøtedato 2023
Frist for å fremme endringsforslag som skal behandles.

4 uker før årsmøtet 2023
Alle innkomne forslag sendes ut med innstilling fra komiteen.